نمایش‌خانه/ Theaterhaus on Clubhouse

نمایش‌خانه/ Theaterhaus Clubhouse
4.7k Members
Updated: Sep 24, 2022

Description

خانه‌ای برای اجرای نمایش در کلاب هاوس. تجربه‌ای نو در اجرای تاتر در غیاب صحنه. جایی که در آن صدا و نمایش به هم می‌پیوندند تا راهی به دل‌ها بیابند./ اینستاگرام گروه: esperichu.ensemble

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
June 02, 2022 4,700 +100 +2.2%
March 10, 2022 4,600 +227 +5.2%
November 20, 2021 4,373 +15 +0.4%
November 15, 2021 4,358 +14 +0.4%
November 13, 2021 4,344 +47 +1.1%
November 10, 2021 4,297 +12 +0.3%
November 08, 2021 4,285 +58 +1.4%
November 07, 2021 4,227 +25 +0.6%
October 31, 2021 4,202 +3 +0.1%
October 29, 2021 4,199 +8 +0.2%
October 27, 2021 4,191 +223 +5.7%
August 25, 2021 3,968 +2 +0.1%
August 24, 2021 3,966 +2 +0.1%
August 23, 2021 3,964 +1 +0.1%
August 21, 2021 3,963 +2 +0.1%
August 20, 2021 3,961 -4 -0.2%
August 19, 2021 3,965 -4 -0.2%
August 18, 2021 3,969 -1 -0.1%
August 17, 2021 3,970 -12 -0.4%
August 16, 2021 3,982 +3 +0.1%
August 13, 2021 3,979 +2 +0.1%
July 31, 2021 3,977 +30 +0.8%
July 15, 2021 3,947 -31 -0.8%
July 08, 2021 3,978 +6 +0.2%
July 06, 2021 3,972 +10 +0.3%
July 05, 2021 3,962 +33 +0.9%
July 04, 2021 3,929 +23 +0.6%
July 03, 2021 3,906 +9 +0.3%
July 02, 2021 3,897 +20 +0.6%
June 30, 2021 3,877 +3 +0.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs