สรรพวิชาโหร on Clubhouse

สรรพวิชาโหร Clubhouse
1k Members
Updated: Mar 11, 2024

Description

🕉 วิชาโหราศาสตร์มีความผูกพันกับสัจธรรมของชีวิตคือ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ความสุข และ ความทุกข์ เป็นการพิสูจน์ ทดสอบ ทดลอง และเก็บสถิติจากโหรตามคำบอกเล่าของผู้ที่ถูกทำนาย การพิสูจน์สถิติช้ำๆ จนกลายเป็นตำราหลักเกณฑ์ทางโหราศาสตร์

☯️ ดวงชาตาคือแผนที่ชีวิต สำหรับบุคคลหนึ่งว่าจะมีวิถีชีวิตเป็นอย่างไร มีบุญวาสนาหรือมีกรรมแบบใด จะรุ่งโรจน์หรือยากลำบากเพราะเหตุใด สามารถดูได้จากการผูกดวงชาตา เป็นเครื่องมือหรือแผนที่ในการดำเนินชีวิต

🛐 การแก้ดวงคือการแก้พฤติกรรม มุมมอง ทัศนคติในการดำเนินชีวิตให้ถูกต้องและเหมาะสม เมื่อทำวันนี้ดีแล้ว พรุ่งนี้ย่อมต้องดีเสมอ วิธีการแก้กรรมคือการแก้พฤติกรรม ไม่มีการทำพิธีใดแก้กรรมได้ นอกจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราเอง

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 11, 2024 1,020 0 0.0%
January 21, 2024 1,020 0 0.0%
December 08, 2023 1,020 +1 +0.1%
October 31, 2023 1,019 +6 +0.6%
October 01, 2023 1,013 +13 +1.3%
September 01, 2023 1,000 -1 -0.1%
August 04, 2023 1,001 +1 +0.1%
July 03, 2023 1,000 -6 -0.6%
April 07, 2023 1,006 +3 +0.3%
March 13, 2023 1,003 +3 +0.3%
January 18, 2023 1,000 +1 +0.2%
January 11, 2023 999 +1 +0.2%
December 30, 2022 998 +1 +0.2%
December 23, 2022 997 +1 +0.2%
October 28, 2022 996 +2 +0.3%
October 15, 2022 994 +2 +0.3%
September 23, 2022 992 +1 +0.2%
September 10, 2022 991 +2 +0.3%
September 01, 2022 989 -1 -0.2%
August 12, 2022 990 +1 +0.2%
July 11, 2022 989 +1 +0.2%
July 04, 2022 988 +2 +0.3%
June 28, 2022 986 +1 +0.2%
June 08, 2022 985 -2 -0.3%
June 01, 2022 987 +1 +0.2%
May 19, 2022 986 +2 +0.3%
May 12, 2022 984 +1 +0.2%
May 06, 2022 983 +1 +0.2%
April 08, 2022 982 -1 -0.2%
March 25, 2022 983 +2 +0.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs