พากันรอด on Clubhouse

พากันรอด Clubhouse
3.8k Members
Updated: Nov 10, 2023

Description

เราจะรอดจาก COVID-19 ไปด้วยกันภายใต้ 3 แกน

1.รอดโรค - ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเพื่อจัดการกับโรคได้อย่างถูกวิธี
2.รอดจน - เรียนรู้แนวทางการปรับตัวกับเศรฐกิจในปัจจุบัน
3.รอดเครียด - ดูแลใจเพื่อให้อยู่กับสิ่งที่ต้องพบเจอในแต่ละวัน
1. ใช้กิริยาและวาจาสุภาพ รวมทั้งให้ความเคารพความเห็นที่แตกต่าง: 2. ไม่กล่าวให้ร้ายต่อบุคคลและองค์กรใดๆ
3. ไม่วิจารณ์การเมืองหรือรัฐบาลของทุกประเทศ: 4. ไม่พูดพาดพิงให้เกิดความเสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
5. ให้เกียรติและให้ความเคารพในความต่างของเชื้อชาติและศาสนา: ทั้งนี้เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคม Clubhouse ให้เกิดประโยชน์ และมีความสุข

Rules

1. ใช้กิริยาและวาจาสุภาพ รวมทั้งให้ความเคารพความเห็นที่แตกต่าง

2. ไม่กล่าวให้ร้ายต่อบุคคลและองค์กรใดๆ

3. ไม่วิจารณ์การเมืองหรือรัฐบาลของทุกประเทศ

4. ไม่พูดพาดพิงให้เกิดความเสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

5. ให้เกียรติและให้ความเคารพในความต่างของเชื้อชาติและศาสนา

ทั้งนี้เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคม Clubhouse ให้เกิดประโยชน์ และมีความสุข

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
November 10, 2023 3,862 +1 +0.1%
October 11, 2023 3,861 +5 +0.2%
September 11, 2023 3,856 -3 -0.1%
August 13, 2023 3,859 -1 -0.1%
July 11, 2023 3,860 0 0.0%
June 18, 2023 3,860 -7 -0.2%
March 17, 2023 3,867 -33 -0.9%
January 01, 2023 3,900 +100 +2.7%
October 24, 2022 3,800 +100 +2.8%
August 21, 2022 3,700 +100 +2.8%
June 30, 2022 3,600 +100 +2.9%
June 03, 2022 3,500 +100 +3.0%
May 21, 2022 3,400 +100 +3.1%
April 24, 2022 3,300 +100 +3.2%
March 27, 2022 3,200 +100 +3.3%
March 12, 2022 3,100 +949 +44.2%
November 24, 2021 2,151 +32 +1.6%
November 23, 2021 2,119 +20 +1.0%
November 21, 2021 2,099 +12 +0.6%
November 19, 2021 2,087 +13 +0.7%
November 18, 2021 2,074 +11 +0.6%
November 17, 2021 2,063 +25 +1.3%
November 13, 2021 2,038 +106 +5.5%
November 08, 2021 1,932 +3 +0.2%
November 07, 2021 1,929 +75 +4.1%
November 04, 2021 1,854 +8 +0.5%
November 03, 2021 1,846 +40 +2.3%
October 31, 2021 1,806 +21 +1.2%
October 30, 2021 1,785 +1,060 +146.3%
August 26, 2021 725 +6 +0.9%

Charts

Some Club Members

More Clubs