اتاق بازرگاني IRANCHAM on Clubhouse

اتاق بازرگاني IRANCHAM Clubhouse
5.8k Members
Updated: Mar 19, 2024

Description

اتاق بازرگاني ايرانيان مقيم چين ( شرق ) - اين باشگاه با حضور اعضاي اتاق بازرگاني ايرانيان مقيم شرق چين متشكل از كميته ها و كارگروه هاي تخصصي در بخش خصوصي تشكيل شد. لازم بذكر است هرگونه گفتمان و نظرات اعضا در اين باشگاه موضع رسمي اين اتاق بازرگاني تلقي نمي گردد. وب سایت اتاق : www.irancham.com کانال تلگرام : irancham@
منشور ١- اتاق بازرگاني ايرانيان مقيم شرق چين : هرگونه توهين و استفاده از كلمات ناشايست دراين باشگاه موجب قطع صدا و ممانعت از ادامه صحبت خواهد شد.از دعوت اشخاص با هويت نامعلوم يا مبهم معذوريم
منشور ٢-اتاق بازرگاني ايرانيان مقيم چين (شرق): اين باشگاه در چارچوب قوانين كلاب هاووس و قوانين بين المللي حاكم در فضاي مجازي و رعايت اصول اخلاقي فعاليت مينمايد و عدم رعايت آن منجر به تذكر و يا لغو عضويت در باشگاه انجام خواهد شد.
منشور٣- اتاق بازرگاني ايرانيان مقيم چين (شرق): أولويت گفتگو با اعضاي رسمي اين اتاق بازرگاني و فعالين اقتصادي و بازرگاني كه قصد همكاري و تجارت و هر گونه فعاليت تجاري در كشور چين را دارند ميباشد .

Rules

منشور ١- اتاق بازرگاني ايرانيان مقيم شرق چين

هرگونه توهين و استفاده از كلمات ناشايست دراين باشگاه موجب قطع صدا و ممانعت از ادامه صحبت خواهد شد.از دعوت اشخاص با هويت نامعلوم يا مبهم معذوريم

منشور ٢-اتاق بازرگاني ايرانيان مقيم چين (شرق)

اين باشگاه در چارچوب قوانين كلاب هاووس و قوانين بين المللي حاكم در فضاي مجازي و رعايت اصول اخلاقي فعاليت مينمايد و عدم رعايت آن منجر به تذكر و يا لغو عضويت در باشگاه انجام خواهد شد.

منشور٣- اتاق بازرگاني ايرانيان مقيم چين (شرق)

أولويت گفتگو با اعضاي رسمي اين اتاق بازرگاني و فعالين اقتصادي و بازرگاني كه قصد همكاري و تجارت و هر گونه فعاليت تجاري در كشور چين را دارند ميباشد .

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 19, 2024 5,844 +11 +0.2%
January 29, 2024 5,833 +8 +0.2%
December 15, 2023 5,825 +19 +0.4%
November 05, 2023 5,806 +7 +0.2%
October 06, 2023 5,799 +19 +0.4%
September 06, 2023 5,780 +3 +0.1%
August 09, 2023 5,777 +6 +0.2%
July 07, 2023 5,771 +6 +0.2%
June 15, 2023 5,765 +33 +0.6%
March 15, 2023 5,732 +32 +0.6%
January 11, 2023 5,700 +100 +1.8%
October 23, 2022 5,600 +100 +1.9%
August 13, 2022 5,500 +100 +1.9%
July 12, 2022 5,400 +100 +1.9%
June 16, 2022 5,300 +100 +2.0%
May 20, 2022 5,200 +100 +2.0%
April 23, 2022 5,100 +100 +2.0%
April 09, 2022 5,000 +100 +2.1%
March 26, 2022 4,900 +100 +2.1%
March 10, 2022 4,800 +663 +16.1%
November 22, 2021 4,137 +5 +0.2%
November 21, 2021 4,132 +15 +0.4%
November 19, 2021 4,117 +14 +0.4%
November 18, 2021 4,103 +17 +0.5%
November 17, 2021 4,086 +5 +0.2%
November 16, 2021 4,081 +3 +0.1%
November 15, 2021 4,078 +15 +0.4%
November 13, 2021 4,063 +6 +0.2%
November 12, 2021 4,057 +12 +0.3%
November 11, 2021 4,045 +9 +0.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs