ಚಾವಡಿ ಚರ್ಚೆ - ಕರುನಾಡು on Clubhouse

ಚಾವಡಿ ಚರ್ಚೆ - ಕರುನಾಡು Clubhouse
2.6k Members
Updated: Feb 5, 2024

Description

ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶ...
ಸುಸ್ಥಿರ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಚರ್ಚೆಯ ಮಂಟಪ...
ಧನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗಾಗಿರುವ ವೇದಿಕೆ....
ಪ್ರಶ್ನಿಸೋಣ ಬನ್ನಿ ....ಚರ್ಚಿಸೋಣ ಬನ್ನಿ....
Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
February 05, 2024 2,652 +5 +0.2%
December 22, 2023 2,647 0 0.0%
November 10, 2023 2,647 +2 +0.1%
October 10, 2023 2,645 +4 +0.2%
September 10, 2023 2,641 +1 +0.1%
August 13, 2023 2,640 +2 +0.1%
July 11, 2023 2,638 +2 +0.1%
June 18, 2023 2,636 -8 -0.4%
March 17, 2023 2,644 +44 +1.7%
March 12, 2022 2,600 -30 -1.2%
November 21, 2021 2,630 +1 +0.1%
November 19, 2021 2,629 -2 -0.1%
November 18, 2021 2,631 -1 -0.1%
November 04, 2021 2,632 -1 -0.1%
November 02, 2021 2,633 -1 -0.1%
November 01, 2021 2,634 -3 -0.2%
October 30, 2021 2,637 +1 +0.1%
October 29, 2021 2,636 +1 +0.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs