شب های ساری on Clubhouse

شب های ساری Clubhouse
1k Members
Updated: Nov 6, 2023

Description

بچه های شمال💎💫🌲

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
November 06, 2023 1,058 -1 -0.1%
October 07, 2023 1,059 +3 +0.3%
September 07, 2023 1,056 0 0.0%
August 10, 2023 1,056 +1 +0.1%
July 08, 2023 1,055 -1 -0.1%
June 16, 2023 1,056 +7 +0.7%
March 15, 2023 1,049 +49 +4.9%
June 22, 2022 1,000 +1 +0.2%
June 16, 2022 999 +3 +0.4%
June 09, 2022 996 +8 +0.9%
June 02, 2022 988 +7 +0.8%
May 27, 2022 981 +7 +0.8%
May 20, 2022 974 -2 -0.3%
May 07, 2022 976 +4 +0.5%
April 30, 2022 972 +5 +0.6%
April 23, 2022 967 +8 +0.9%
April 16, 2022 959 +7 +0.8%
April 09, 2022 952 +12 +1.3%
April 02, 2022 940 +7 +0.8%
March 26, 2022 933 +8 +0.9%
March 18, 2022 925 +8 +0.9%
March 11, 2022 917 +150 +19.6%
November 23, 2021 767 +11 +1.5%
November 13, 2021 756 +3 +0.4%
November 09, 2021 753 +30 +4.2%
October 31, 2021 723 +1 +0.2%
October 30, 2021 722 +3 +0.5%
October 29, 2021 719 +178 +33.0%
August 26, 2021 541 +1 +0.2%
August 25, 2021 540 +3 +0.6%

Charts

Some Club Members

More Clubs