community service som ★ on Clubhouse

community service som ★ Clubhouse
1.6k Members
Updated: May 21, 2022

Description

W̺͆a̺͆x̺͆a̺͆ h̺͆i̺͆i̺͆l̺͆ i̺͆g̺͆u̺͆ f̺͆i̺͆l̺͆a̺͆n̺͆ i̺͆n̺͆a̺͆d̺͆ h̺͆a̺͆p̺͆p̺͆y̺͆ i̺͆t̺͆i̺͆h̺͆i̺͆i̺͆n̺͆ m̺͆y̺͆ f̺͆r̺͆e̺͆i̺͆n̺͆d̺͆s̺͆🔥❤️

Rules

Respect✊

My be latter iska ilali siil hoyda wase🥶😡

2aad

wax qadiyad ama team hlkn lama iman kartid😏👍

3aad

Waa qasab ina gacnta so tagatid 9waridka wase😡😐

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 11, 2022 1,600 +67 +4.4%
November 24, 2021 1,533 +1 +0.1%
November 23, 2021 1,532 +11 +0.8%
November 20, 2021 1,521 -6 -0.4%
November 18, 2021 1,527 +8 +0.6%
November 15, 2021 1,519 -4 -0.3%
November 13, 2021 1,523 +1 +0.1%
November 12, 2021 1,522 +24 +1.7%
November 11, 2021 1,498 +12 +0.9%
November 10, 2021 1,486 -1 -0.1%
November 08, 2021 1,487 +31 +2.2%
November 07, 2021 1,456 +9 +0.7%
November 06, 2021 1,447 +29 +2.1%
November 05, 2021 1,418 +4 +0.3%
November 04, 2021 1,414 +50 +3.7%
November 03, 2021 1,364 +18 +1.4%
November 02, 2021 1,346 +13 +1.0%
November 01, 2021 1,333 +7 +0.6%
October 31, 2021 1,326 +30 +2.4%
October 30, 2021 1,296 +9 +0.7%
October 29, 2021 1,287 +31 +2.5%
October 28, 2021 1,256 +6 +0.5%
October 27, 2021 1,250 +556 +80.2%
August 26, 2021 694 +5 +0.8%
August 25, 2021 689 +9 +1.4%
August 24, 2021 680 +10 +1.5%
August 23, 2021 670 +3 +0.5%
August 22, 2021 667 +7 +1.1%
August 21, 2021 660 +9 +1.4%
August 19, 2021 651 +1 +0.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs