ಸಾವರ್ಕರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘ on Clubhouse

ಸಾವರ್ಕರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘ Clubhouse
1.2k Members
🍏 Education ⏳ The Future Topics
Updated: Jun 29, 2022

Description

ಸಾವರ್ಕರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳ ಪರಿಚಯ, ವಿಮರ್ಶೆ, ಅನಿಸಿಕೆ, ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಭಾಷಣ, ಸಂವಾದ ವೇದಿಕೆ

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 11, 2022 1,200 +55 +4.9%
November 22, 2021 1,145 +1 +0.1%
November 21, 2021 1,144 +3 +0.3%
November 15, 2021 1,141 +4 +0.4%
November 10, 2021 1,137 +2 +0.2%
November 07, 2021 1,135 -1 -0.1%
November 04, 2021 1,136 +3 +0.3%
October 31, 2021 1,133 +6 +0.6%
October 28, 2021 1,127 +296 +35.7%
August 26, 2021 831 +21 +2.6%

Charts

Some Club Members

More Clubs