شعر و حکمت و عرفان on Clubhouse

شعر و حکمت و عرفان Clubhouse
2.3k Members
Updated: Nov 24, 2022

Rules

۱

اینجا دنبال جدال نیستیم.

۲

اگر از شعر و حکمت و عرفان چیزی دارید که برای دیگران قابل استفاده است، بفرمایید.

۳

به مدیریت اتاق اعتماد کنید؛ مدیریت زمان و نوبت با مدیر اتاق است.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
September 02, 2022 2,300 +100 +4.6%
May 13, 2022 2,200 +100 +4.8%
March 11, 2022 2,100 +122 +6.2%
November 22, 2021 1,978 +2 +0.2%
November 21, 2021 1,976 +8 +0.5%
November 16, 2021 1,968 +9 +0.5%
November 10, 2021 1,959 +10 +0.6%
November 06, 2021 1,949 +7 +0.4%
November 05, 2021 1,942 +4 +0.3%
November 01, 2021 1,938 +5 +0.3%
October 30, 2021 1,933 +2 +0.2%
October 27, 2021 1,931 +173 +9.9%
August 27, 2021 1,758 -1 -0.1%
August 26, 2021 1,759 +2 +0.2%
August 25, 2021 1,757 +6 +0.4%
August 24, 2021 1,751 +1 +0.1%
August 23, 2021 1,750 +3 +0.2%
August 22, 2021 1,747 +7 +0.5%
August 21, 2021 1,740 +2 +0.2%
August 20, 2021 1,738 +5 +0.3%
August 19, 2021 1,733 +1 +0.1%
August 18, 2021 1,732 -2 -0.2%
August 17, 2021 1,734 +92 +5.7%
July 31, 2021 1,642 +130 +8.6%
July 15, 2021 1,512 +43 +3.0%
July 08, 2021 1,469 +12 +0.9%
July 06, 2021 1,457 +13 +1.0%
July 05, 2021 1,444 +12 +0.9%
July 04, 2021 1,432 +7 +0.5%
July 03, 2021 1,425 +16 +1.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs