شعر و حکمت و عرفان on Clubhouse

شعر و حکمت و عرفان Clubhouse
2.3k Members
Updated: Mar 19, 2024

Description

۱: اینجا دنبال جدال نیستیم.
۲: اگر از شعر و حکمت و عرفان چیزی دارید که برای دیگران قابل استفاده است، بفرمایید.
۳: به مدیریت اتاق اعتماد کنید؛ مدیریت زمان و نوبت با مدیر اتاق است.

Rules

۱

اینجا دنبال جدال نیستیم.

۲

اگر از شعر و حکمت و عرفان چیزی دارید که برای دیگران قابل استفاده است، بفرمایید.

۳

به مدیریت اتاق اعتماد کنید؛ مدیریت زمان و نوبت با مدیر اتاق است.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 19, 2024 2,382 +8 +0.4%
January 29, 2024 2,374 +2 +0.1%
December 15, 2023 2,372 +7 +0.3%
November 05, 2023 2,365 +2 +0.1%
October 06, 2023 2,363 +6 +0.3%
September 06, 2023 2,357 0 0.0%
August 09, 2023 2,357 -1 -0.1%
July 07, 2023 2,358 -2 -0.1%
June 15, 2023 2,360 +5 +0.3%
March 15, 2023 2,355 +55 +2.4%
September 02, 2022 2,300 +100 +4.6%
May 13, 2022 2,200 +100 +4.8%
March 11, 2022 2,100 +122 +6.2%
November 22, 2021 1,978 +2 +0.2%
November 21, 2021 1,976 +8 +0.5%
November 16, 2021 1,968 +9 +0.5%
November 10, 2021 1,959 +10 +0.6%
November 06, 2021 1,949 +7 +0.4%
November 05, 2021 1,942 +4 +0.3%
November 01, 2021 1,938 +5 +0.3%
October 30, 2021 1,933 +2 +0.2%
October 27, 2021 1,931 +173 +9.9%
August 27, 2021 1,758 -1 -0.1%
August 26, 2021 1,759 +2 +0.2%
August 25, 2021 1,757 +6 +0.4%
August 24, 2021 1,751 +1 +0.1%
August 23, 2021 1,750 +3 +0.2%
August 22, 2021 1,747 +7 +0.5%
August 21, 2021 1,740 +2 +0.2%
August 20, 2021 1,738 +5 +0.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs