Nash三根毛 on Clubhouse

Nash三根毛 Clubhouse
671 Members
🏳️‍🌈 LGBTQ Topic
Updated: Mar 15, 2023

Description

🌈無聊者請進🌈 歡迎跟我們一起練肖話🤪我就看你們有多無聊👌🏻Peace and Love ❤️🧡💛💚💙💜

Rules

🙈🙉🙊

不走心💔不踩麥🎤不搶綠菊☘️

⛔️⛔️⛔️

背景音太大或是收訊不良的發言者會禮貌性的幫你閉麥

⚠️⚠️⚠️

注意發言順序、發言者注意發言長度、避免敏感話題 血腥 暴力 政治 反社會人格

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 15, 2023 671 +1 +0.2%
February 03, 2023 670 +1 +0.2%
January 19, 2023 669 +1 +0.2%
December 31, 2022 668 +1 +0.2%
October 29, 2022 667 +1 +0.2%
October 16, 2022 666 -1 -0.2%
September 18, 2022 667 +1 +0.2%
September 02, 2022 666 +1 +0.2%
August 26, 2022 665 +1 +0.2%
August 20, 2022 664 +2 +0.4%
July 31, 2022 662 -2 -0.4%
July 25, 2022 664 +1 +0.2%
July 18, 2022 663 +1 +0.2%
June 16, 2022 662 -2 -0.4%
June 02, 2022 664 +1 +0.2%
May 20, 2022 663 +4 +0.7%
May 13, 2022 659 +1 +0.2%
May 07, 2022 658 +1 +0.2%
April 30, 2022 657 +2 +0.4%
April 23, 2022 655 +3 +0.5%
April 16, 2022 652 +1 +0.2%
April 09, 2022 651 -1 -0.2%
March 18, 2022 652 +2 +0.4%
March 10, 2022 650 -6 -1.0%
November 22, 2021 656 +5 +0.8%
November 13, 2021 651 -1 -0.2%
November 12, 2021 652 +69 +11.9%
August 23, 2021 583 +1 +0.2%
August 20, 2021 582 +2 +0.4%
August 19, 2021 580 +3 +0.6%

Charts

Some Club Members

More Clubs