'കലാനക്ഷത്ര' മെഗാഷോ on Clubhouse

'കലാനക്ഷത്ര' മെഗാഷോ Clubhouse
2.1k Members
Updated: Mar 13, 2024

Description

🎶🎭 പാട്ടും മിമിക്രിയും പിന്നെ കുറച്ച് കുസൃതി ചോദ്യങ്ങളും'
എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി 🕔8 മണിക്ക്
ഏവർക്കും സ്വാഗതം🎉
🔰 സിനിമാക്കാരുടെ കുടുംബം: 🎬 സിനി - ടിവി താരങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ഷോ
🎵 പാട്ട് പാടാനും 🎭 മിമിക്രി ചെയ്യാനും കുസൃതി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനും കഴിവുള്ളവർക്ക് സ്വാഗതം
📢 ഞങ്ങളെ കേൾക്കാൻ ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ഏവർക്കും സ്വാഗതം 🙏
🔰 കലാപരമായ ചർച്ചകൾ മാത്രം: മതപരമായ കാര്യങ്ങൾ / രാഷ്ട്രിയപരമായ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല....🙏
🐓 ഫേയ്ക്ക് അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് പ്രവേശനം ഇല്ല.....🙏
🎭 കലാപരമായ കഴിവുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക...🙏
🔰 അവസരങ്ങൾ: പുതിയതായി തുടങ്ങുന്ന വർക്കുകളിലേക്ക് അവസരങ്ങൾ
CINEMA / SERIAL / WEB SERIOUS / SHORT FILMS / ALBUM / VLOG VIDEOS / AD FILMS / STAGE SHOWS.... etc

📲 JOBY KONNI admin

Rules

🔰 സിനിമാക്കാരുടെ കുടുംബം

🎬 സിനി - ടിവി താരങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ഷോ
🎵 പാട്ട് പാടാനും 🎭 മിമിക്രി ചെയ്യാനും കുസൃതി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനും കഴിവുള്ളവർക്ക് സ്വാഗതം
📢 ഞങ്ങളെ കേൾക്കാൻ ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ഏവർക്കും സ്വാഗതം 🙏

🔰 കലാപരമായ ചർച്ചകൾ മാത്രം

മതപരമായ കാര്യങ്ങൾ / രാഷ്ട്രിയപരമായ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല....🙏
🐓 ഫേയ്ക്ക് അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് പ്രവേശനം ഇല്ല.....🙏
🎭 കലാപരമായ കഴിവുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക...🙏

🔰 അവസരങ്ങൾ

പുതിയതായി തുടങ്ങുന്ന വർക്കുകളിലേക്ക് അവസരങ്ങൾ
CINEMA / SERIAL / WEB SERIOUS / SHORT FILMS / ALBUM / VLOG VIDEOS / AD FILMS / STAGE SHOWS.... etc

📲 JOBY KONNI admin

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 13, 2024 2,153 +1 +0.1%
January 23, 2024 2,152 0 0.0%
December 09, 2023 2,152 +2 +0.1%
November 01, 2023 2,150 +1 +0.1%
October 02, 2023 2,149 -1 -0.1%
September 02, 2023 2,150 0 0.0%
August 05, 2023 2,150 +1 +0.1%
July 04, 2023 2,149 -10 -0.5%
April 08, 2023 2,159 +2 +0.1%
March 13, 2023 2,157 +57 +2.8%
August 12, 2022 2,100 +100 +5.0%
March 09, 2022 2,000 +59 +3.1%
November 18, 2021 1,941 +7 +0.4%
October 31, 2021 1,934 -1 -0.1%
October 28, 2021 1,935 -1 -0.1%
August 26, 2021 1,936 -1 -0.1%
August 24, 2021 1,937 -1 -0.1%
August 21, 2021 1,938 -2 -0.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs