اندیشه نقاد on Clubhouse

اندیشه نقاد Clubhouse
5.7k Members
Updated: Mar 21, 2024

Description

فصل اول: مقدمه

ما، مردم ایران، با رعایت ارزش‌های سکولاریسم و دموکراسی، و با توجه به تاریخ مشروطه و فرهنگ به ثبات رسیده‌ی این کشور، این پیشنهاد را تهیه کرده‌ایم تا یک قانون اساسی سکولار دموکرات برای پادشاهی مشروطه ایران به اصل تفکیک قوا ارائه دهیم.

فصل دوم: ارزش‌های مبنا

ما، در این قانون اساسی، اصولی را پایه‌گذاری می‌کنیم که همیشه باید به آن‌ها توجه کرد و به آن‌ها پایبند بود:

1. حقوق بشر و آزادی‌های شخصی هر فرد بدون تبعیض و از هرگونه نژاد، جنسیت، مذهب، تفکر و طبقه‌بندی دیگری به طور کامل حفظ شود.

2. دموکراسی به عنوان روشی برای تصمیم‌گیری در امورعمومی، به کمک عموم مردم ترویج یابد و تضمین شود.

3. جدایی تمامیت مسلط از مردم، به ویژه در قضایای مربوط به کشور و ملت، باید حفظ شده و تضمین گردد.

4. حاکمیت قانون بر تمامی اتباع بدون تبعیض و توجه به وضع اجتماعی یا حال و هوای سیاسی باید حفظ شده و تامین گردد.

5. آزادی و انتخاب‌پذیری، اصول مبنا برای بهبود آینده کشور و توسعه سطح زندگی مردم می‌باشند.

6. منافع سیاسی، جنبه مثبتی ندارد و باعث تضعیف حقوق و آزادی‌های انسانی می‌شود.

فصل سوم: ترکیب مجلس

1. مجلس کشور با ترکیب ملی و استانی ایجاد می‌شود.

2. نمایندگان مجلس با رای دهی عمومی هر دو سال یک بار انتخاب می‌شوند.

3. هر استان طبق جمعیت خود، تعداد نماینده خود را مشخص می‌کند.

4. رأی‌دهی در انتخابات آزاد است و هر فرد، با شرایط حداقلی، حق رای دادن دارد.

5. حوزه های انتخابیه، سالانه برای تنوع و بستری‌سازی برای نمایندگان، اصلاح می‌گردد.

فصل چهارم: هیئت عالی قضایی

1. هیئت عالی قضایی با توجه به حکومت قانون و به منظور ارائه خدمات قضایی مناسب برای مردم، تشکیل می‌شود.

2. نحوه انتخاب اعضای هیئت عالی قضایی با رای‌گیری عمومی انجام می‌شود.

3. هر عضو هیئت عالی قضایی باید صادق، پیشرفته، دارای تجربیات قانونی و حقوقی به منظور جلوگیری از هرگونه تخلف در حکومت قانون باشد.

4. کسانی که در هیئت عالی قضایی جای می‌گیرند، باید شرایط درج شده در این قانون اساسی را رعایت کنند.

فصل پنجم: بخش قضایی

1. بخش قضایی جدا از قوای سایر کشور است.

2. دستگاه قضایی باید آزاد از تأثیرات سیاسی، طبق الگوی کشورهای پیشرفته رفتار نماید.

3. ترکیب دستگاه قضایی شامل قضات، وکلا، و نمایندگان مردم است که توسط هیئت عالی قضایی منتخب شده‌اند.

4. حفظ حقوق و آزادی‌های انسانی، به ویژه حقوق زن‌ها و کودکان، این بخش قضایی را به مسئولیتی بیشتر در حیطه حکومت قانون قرار می‌دهد.

فصل ششم: حکومت محلی

1. حکومت محلی به عنوان بخشی از حکومت کلی، برای کنترل نظارتی و برای ترویج دموکراسی و توسعه اقتصادی محلی ایجاد می‌گردد.

2. این سطح محلی شامل شهرستان‌ها، شهرها و روستاها است.

3. نمایندگان از طریق رای‌گیری عمومی انتخاب می‌شوند و باید دارای شرایط لازم باشند.

فصل هفتم: قوانین جهانی

1. کشور ایران با حفظ خود متعهد به رعایت قوانین
اول: شما هر وقت میخواهد می توانید صحبت کنیم.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 21, 2024 5,773 +283 +5.2%
January 31, 2024 5,490 +85 +1.6%
December 17, 2023 5,405 +151 +2.9%
November 07, 2023 5,254 +153 +3.0%
October 07, 2023 5,101 +573 +12.7%
September 07, 2023 4,528 +303 +7.2%
August 10, 2023 4,225 +78 +1.9%
July 08, 2023 4,147 +32 +0.8%
June 16, 2023 4,115 +21 +0.6%
March 15, 2023 4,094 +94 +2.4%
December 24, 2022 4,000 +100 +2.6%
November 18, 2022 3,900 +100 +2.7%
October 10, 2022 3,800 +100 +2.8%
August 26, 2022 3,700 +100 +2.8%
July 18, 2022 3,600 +100 +2.9%
June 22, 2022 3,500 +100 +3.0%
June 16, 2022 3,400 +100 +3.1%
June 09, 2022 3,300 +100 +3.2%
May 27, 2022 3,200 +100 +3.3%
May 20, 2022 3,100 +100 +3.4%
May 07, 2022 3,000 +100 +3.5%
April 23, 2022 2,900 +100 +3.6%
April 09, 2022 2,800 +100 +3.8%
April 02, 2022 2,700 +100 +3.9%
March 18, 2022 2,600 +100 +4.0%
March 11, 2022 2,500 +1,034 +70.6%
November 23, 2021 1,466 +28 +2.0%
November 19, 2021 1,438 +9 +0.7%
November 17, 2021 1,429 +13 +1.0%
November 16, 2021 1,416 +2 +0.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs