همه چى آرومه on Clubhouse

همه چى آرومه Clubhouse
1.8k Members
🎭 Theater 📚 Teaching 🎭 Theater Topics
Updated: Nov 9, 2023

Description

✅مبانى ابتدايى در بازيگرى/بداهه گويى
🕰يك روز در هفته🕰
✅خوانش نمايش/مرورى بر آثار نويسندگان
🕰پنجشنبه ها ساعت ٢٢:٣٠ به وقت ايران🕰

Rules

ıllıllı رعایت احترام به هم ıllıllı

من با روی خوش وارد می شوم ✅ به همه احترام می گذارم ✅ کسی را قضاوت نمی کنم ✅ در این نشست به مباحث سیاسی و دینی نمی پردازم ✅

ıllıllı صبوری تا زمان مناسب برای صحبت ıllıllı

من تأمل می کنم تا تریبون در اختیار من قرار داده شود ✅ بین مکالمه دیگران، وارد نمی شوم ✅

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 17, 2023 1,857 -43 -2.3%
December 28, 2022 1,900 +100 +5.6%
June 29, 2022 1,800 +100 +5.9%
May 07, 2022 1,700 +100 +6.3%
March 11, 2022 1,600 +186 +13.2%
November 23, 2021 1,414 +1 +0.1%
November 20, 2021 1,413 -6 -0.5%
November 16, 2021 1,419 +15 +1.1%
November 15, 2021 1,404 +2 +0.2%
November 12, 2021 1,402 +5 +0.4%
November 11, 2021 1,397 -1 -0.1%
November 10, 2021 1,398 +11 +0.8%
November 09, 2021 1,387 +27 +2.0%
November 06, 2021 1,360 +14 +1.1%
November 05, 2021 1,346 +20 +1.6%
November 03, 2021 1,326 -1 -0.1%
November 01, 2021 1,327 -1 -0.1%
October 31, 2021 1,328 -4 -0.4%
October 30, 2021 1,332 +3 +0.3%
October 29, 2021 1,329 +7 +0.6%
October 28, 2021 1,322 +555 +72.4%
August 27, 2021 767 +22 +3.0%
August 25, 2021 745 +9 +1.3%
August 24, 2021 736 +3 +0.5%
August 23, 2021 733 +3 +0.5%
August 22, 2021 730 +8 +1.2%
August 21, 2021 722 +6 +0.9%
August 20, 2021 716 +3 +0.5%
August 19, 2021 713 +5 +0.8%
August 17, 2021 708 -7 -1.0%

Charts

Some Club Members

More Clubs