لاشي نباش on Clubhouse

لاشي نباش Clubhouse
1.7k Members
Updated: Jun 30, 2022

Description

⭐️🚶🏼‍♀️وقتی یک استخوان جلوی سگ می اندازی، دست کم صدایی از آن در می آید و تشکری از شما می کند. ولی شما آدم های لاشی فقط به فکر خودتان بودید و هستید. دوستی با شما بوی لجن می داد. ما را به خیر و شما را به سلامت.⭐️🚶🏼‍♀️

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
April 10, 2022 1,700 +100 +6.3%
March 12, 2022 1,600 +163 +11.4%
November 24, 2021 1,437 +2 +0.2%
November 23, 2021 1,435 +2 +0.2%
November 21, 2021 1,433 +81 +6.0%
November 16, 2021 1,352 -3 -0.3%
November 15, 2021 1,355 -1 -0.1%
November 11, 2021 1,356 -1 -0.1%
November 10, 2021 1,357 -4 -0.3%
November 09, 2021 1,361 -8 -0.6%
November 07, 2021 1,369 +5 +0.4%
November 06, 2021 1,364 +5 +0.4%
November 04, 2021 1,359 +6 +0.5%
November 01, 2021 1,353 +20 +1.6%
October 31, 2021 1,333 -9 -0.7%
October 30, 2021 1,342 -5 -0.4%
October 28, 2021 1,347 -3 -0.3%
October 27, 2021 1,350 -4 -0.3%
October 26, 2021 1,354 +704 +108.4%
August 25, 2021 650 +5 +0.8%
August 24, 2021 645 +24 +3.9%
August 23, 2021 621 +11 +1.9%
August 22, 2021 610 +20 +3.4%
August 21, 2021 590 +23 +4.1%
August 20, 2021 567 +10 +1.8%
August 19, 2021 557 +56 +11.2%
August 18, 2021 501 +1 +0.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs