بسته پيشنهادي on Clubhouse

بسته پيشنهادي Clubhouse
3.2k Members
Updated: Sep 30, 2022

Description

آخر هفته ها با پيشنهادهاى جذابِ كتاب،موسيقى،فيلم،شعر،سفر و ...

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 11, 2022 3,200 -16 -0.5%
November 23, 2021 3,216 +4 +0.2%
November 19, 2021 3,212 +1 +0.1%
November 15, 2021 3,211 +1 +0.1%
November 14, 2021 3,210 +1 +0.1%
November 12, 2021 3,209 +1 +0.1%
November 11, 2021 3,208 +10 +0.4%
November 08, 2021 3,198 -1 -0.1%
November 03, 2021 3,199 +3 +0.1%
November 01, 2021 3,196 +5 +0.2%
October 29, 2021 3,191 +3 +0.1%
October 28, 2021 3,188 +10 +0.4%
October 26, 2021 3,178 +139 +4.6%
August 23, 2021 3,039 -2 -0.1%
August 22, 2021 3,041 +1 +0.1%
August 21, 2021 3,040 -2 -0.1%
August 18, 2021 3,042 -1 -0.1%
August 17, 2021 3,043 -1 -0.1%
August 16, 2021 3,044 +24 +0.8%
July 31, 2021 3,020 +40 +1.4%
July 15, 2021 2,980 -22 -0.8%
July 08, 2021 3,002 +7 +0.3%
July 06, 2021 2,995 +3 +0.2%
July 05, 2021 2,992 +1 +0.1%
July 04, 2021 2,991 +1 +0.1%
July 03, 2021 2,990 +1 +0.1%
July 02, 2021 2,989 +10 +0.4%
June 30, 2021 2,979 +2 +0.1%
June 28, 2021 2,977 +4 +0.2%
June 26, 2021 2,973 +3 +0.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs