تمشک on Clubhouse

تمشک Clubhouse
5 Members
🐇 Crypto 🧊 Chill Vibes Topics
Updated: Jan 25, 2023

Description

آوای باد انگار آوای خشکسالیت
دنیا به این بزرگی یک کوزه سفالیست
باید که عشق ورزید باید که مهربان بود زیرا که زنده بودن هر لحظه احتمالیست

Rules

❌ Our One and Only Rule ❌

Our club welcomes all races, genders, sexual orientations, religion beliefs and backgrounds. We are all 100% equal with growth minds. Be respectful to each-other and bring love, joy and passion !

قوانین:

بی احترامی
جابجایی حرف و حدیث و
فحاشی
ممنوع میباشد.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 15, 2022 5 -2 -28.6%
February 21, 2022 7 -184 -96.4%
October 28, 2021 191 -335 -63.7%
August 26, 2021 526 +1 +0.2%
August 25, 2021 525 +1 +0.2%
August 23, 2021 524 +8 +1.6%
August 22, 2021 516 +2 +0.4%
August 21, 2021 514 +4 +0.8%
August 19, 2021 510 +8 +1.6%

Charts

Some Club Members

More Clubs