MUQDISHO STARS ☆ on Clubhouse

MUQDISHO STARS ☆ Clubhouse
770 Members
Updated: Aug 6, 2022

Descriptionᴛʀᴜsᴛ ,ʀᴇsᴘᴇᴄᴛ, ʟᴏʏᴀʟᴛʏ, ᴀɴᴅ ᴄᴏᴍᴍᴜɴɪᴄᴀᴛɪᴏɴ ғᴏʀ ᴇssᴇɴᴛɪᴀʟ ᴘᴀʀᴛs ᴏғ ᴀ sᴜᴄᴄᴇssғᴜʟ ʀᴇʟᴀᴛɪᴏɴsʜɪᴘ

Rules

𝐅𝐀𝐃𝐋𝐀𝐍 𝐈𝐋𝐀𝐀𝐋𝐈 𝐒𝐇𝐔𝐑𝐔𝐔𝐂𝐃𝐀 𝐐𝐎𝐋𝐊𝐀

𝐈𝐗𝐓𝐈𝐑𝐀𝐀𝐌 𝐃𝐀𝐃𝐊𝐀 𝐖𝐀𝐋𝐀𝐀𝐋𝐀𝐇𝐀 𝐄𝐄 𝐐𝐎𝐋𝐊𝐀 𝐊𝐔𝐋𝐀 𝐉𝐎𝐎𝐆𝐀

𝐉𝐀𝐖𝐈 𝐃𝐀𝐆𝐀𝐍

𝐒𝐇𝐄𝐄𝐊𝐎𝐎𝐘𝐈𝐍 𝐖𝐀𝐍𝐀𝐀𝐆𝐒𝐀𝐍 𝐍𝐀𝐋𝐀 𝐐𝐀𝐀𝐃𝐎

𝐐𝐀𝐁𝐈𝐈𝐋𝐊𝐀 𝐈𝐘𝐎 𝐐𝐀𝐁𝐘𝐀𝐀𝐋𝐀𝐃𝐀

𝐖𝐀𝐀 𝐊𝐀 𝐌𝐀𝐁𝐍𝐔𝐔𝐂 𝐅𝐀𝐃𝐋𝐀𝐍 𝐐𝐎𝐋𝐊𝐀𝐀𝐍 𝐌𝐀𝐇𝐀𝐃𝐒𝐀𝐍𝐈𝐃

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
August 06, 2022 770 -3 -0.4%
July 18, 2022 773 -1 -0.2%
June 28, 2022 774 -1 -0.2%
June 22, 2022 775 +4 +0.6%
June 15, 2022 771 +3 +0.4%
June 09, 2022 768 +8 +1.1%
June 02, 2022 760 +4 +0.6%
May 26, 2022 756 +1 +0.2%
May 06, 2022 755 +3 +0.4%
April 29, 2022 752 +3 +0.5%
April 15, 2022 749 +4 +0.6%
April 08, 2022 745 +5 +0.7%
April 02, 2022 740 +3 +0.5%
March 26, 2022 737 +2 +0.3%
March 18, 2022 735 +4 +0.6%
March 10, 2022 731 +17 +2.4%
November 21, 2021 714 -3 -0.5%
November 09, 2021 717 +1 +0.2%
November 05, 2021 716 +1 +0.2%
November 04, 2021 715 -3 -0.5%
October 29, 2021 718 -1 -0.2%
October 28, 2021 719 -2 -0.3%
October 27, 2021 721 -23 -3.1%
August 25, 2021 744 -1 -0.2%
August 24, 2021 745 +11 +1.5%
August 22, 2021 734 +1 +0.2%
August 21, 2021 733 -4 -0.6%
August 20, 2021 737 -3 -0.5%
August 18, 2021 740 -3 -0.5%
August 16, 2021 743 +1 +0.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs