قدرت ذهن on Clubhouse

قدرت ذهن Clubhouse
2.7k Members
Updated: Jul 1, 2024

Description

رها میکنم هر آنچه که باید را 🍃 جهان در حال تغییر است ! بیایید دنیای جدیدمان را با نور، آگاهی، عشق و صلح بسازیم 🕊

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
July 01, 2024 2,747 +9 +0.4%
March 23, 2024 2,738 +3 +0.2%
February 02, 2024 2,735 +4 +0.2%
December 19, 2023 2,731 +1 +0.1%
November 08, 2023 2,730 +4 +0.2%
October 08, 2023 2,726 +1 +0.1%
September 09, 2023 2,725 +2 +0.1%
August 11, 2023 2,723 -1 -0.1%
July 10, 2023 2,724 -1 -0.1%
June 17, 2023 2,725 -8 -0.3%
March 16, 2023 2,733 +33 +1.3%
June 16, 2022 2,700 -100 -3.6%
May 27, 2022 2,800 +100 +3.8%
May 14, 2022 2,700 -100 -3.6%
April 23, 2022 2,800 +100 +3.8%
March 18, 2022 2,700 -100 -3.6%
March 11, 2022 2,800 +99 +3.7%
November 21, 2021 2,701 -7 -0.3%
November 16, 2021 2,708 -1 -0.1%
November 15, 2021 2,709 -3 -0.2%
November 14, 2021 2,712 +14 +0.6%
November 11, 2021 2,698 +5 +0.2%
November 10, 2021 2,693 -1 -0.1%
November 08, 2021 2,694 -1 -0.1%
November 07, 2021 2,695 -1 -0.1%
November 06, 2021 2,696 +66 +2.6%
November 02, 2021 2,630 -2 -0.1%
October 30, 2021 2,632 -3 -0.2%
October 28, 2021 2,635 -5 -0.2%
October 26, 2021 2,640 -35 -1.4%

Charts

Some Club Members

More Clubs