علم و عرفان on Clubhouse

علم و عرفان Clubhouse
4.4k Members
Updated: Oct 31, 2023

Description

بیائید با هم ثابت کنیم آنهای که مسیر خودشناسی (عرفان)را به درست طی می‌کنند موافق علم و فلسفه هستند
در کشف علوم شمع اصحاب شدند

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
October 31, 2023 4,423 +321 +7.9%
October 01, 2023 4,102 +389 +10.5%
September 01, 2023 3,713 +80 +2.3%
August 04, 2023 3,633 +66 +1.9%
July 03, 2023 3,567 +567 +18.9%
December 23, 2022 3,000 +100 +3.5%
September 17, 2022 2,900 +100 +3.6%
August 19, 2022 2,800 +100 +3.8%
July 11, 2022 2,700 +100 +3.9%
June 08, 2022 2,600 +200 +8.4%
May 12, 2022 2,400 +100 +4.4%
April 22, 2022 2,300 +100 +4.6%
April 15, 2022 2,200 +100 +4.8%
April 08, 2022 2,100 +100 +5.0%
April 01, 2022 2,000 +100 +5.3%
March 25, 2022 1,900 +200 +11.8%
March 17, 2022 1,700 +100 +6.3%
March 09, 2022 1,600 +970 +154.0%
November 16, 2021 630 +9 +1.5%
November 14, 2021 621 +16 +2.7%
November 13, 2021 605 +23 +4.0%
November 11, 2021 582 +118 +25.5%
November 02, 2021 464 +17 +3.9%
November 01, 2021 447 +146 +48.6%

Charts

Some Club Members

More Clubs