ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರಿತ ರಾಜಕಾರಣ on Clubhouse

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರಿತ ರಾಜಕಾರಣ Clubhouse
2.1k Members
Updated: Dec 1, 2022

Description

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರಿತ ರಾಜಕಾರಣ: Karnataka Centric Politics

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
November 18, 2022 2,100 +100 +5.0%
March 12, 2022 2,000 +168 +9.2%
November 24, 2021 1,832 +6 +0.4%
November 23, 2021 1,826 +2 +0.2%
November 22, 2021 1,824 +3 +0.2%
November 21, 2021 1,821 +4 +0.3%
November 19, 2021 1,817 +18 +1.1%
November 16, 2021 1,799 +3 +0.2%
November 15, 2021 1,796 +8 +0.5%
November 12, 2021 1,788 +5 +0.3%
November 11, 2021 1,783 +7 +0.4%
November 10, 2021 1,776 +7 +0.4%
November 08, 2021 1,769 +1 +0.1%
November 07, 2021 1,768 +8 +0.5%
November 05, 2021 1,760 +4 +0.3%
November 04, 2021 1,756 +26 +1.6%
October 31, 2021 1,730 +2 +0.2%
October 29, 2021 1,728 +1 +0.1%
October 28, 2021 1,727 +248 +16.8%

Charts

Some Club Members

More Clubs