தமிழ் இசை பெட்டி on Clubhouse

தமிழ் இசை பெட்டி Clubhouse
1k Members
🎧 Music Topic
Updated: Mar 17, 2023

Description

🎙️🎶 🎙️🎤🎧🎹🥁🎻🪕🎸🎺🎷

Rules

Rule

Only admin will decide everything..

18+strictly not allowed

18+strictly not allowed

Just relax and perform your music related talents. 18+not allowed in this group. This club only for music lovers and performers.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 17, 2023 1,051 +51 +5.1%
February 04, 2023 1,000 -100 -9.1%
October 23, 2022 1,100 +100 +10.0%
September 25, 2022 1,000 +12 +1.3%
September 19, 2022 988 +17 +1.8%
September 12, 2022 971 +19 +2.0%
September 06, 2022 952 +15 +1.7%
August 27, 2022 937 +18 +2.0%
August 20, 2022 919 +28 +3.2%
August 14, 2022 891 +24 +2.8%
August 07, 2022 867 +21 +2.5%
August 01, 2022 846 +30 +3.7%
July 25, 2022 816 +37 +4.8%
July 19, 2022 779 +16 +2.1%
July 12, 2022 763 +9 +1.2%
June 23, 2022 754 -1 -0.2%
June 16, 2022 755 -1 -0.2%
June 10, 2022 756 -1 -0.2%
June 03, 2022 757 -3 -0.4%
May 27, 2022 760 +2 +0.3%
May 21, 2022 758 -2 -0.3%
May 14, 2022 760 -2 -0.3%
May 01, 2022 762 -4 -0.6%
April 23, 2022 766 -1 -0.2%
April 17, 2022 767 +2 +0.3%
April 10, 2022 765 +6 +0.8%
April 03, 2022 759 -5 -0.7%
March 27, 2022 764 -3 -0.4%
March 19, 2022 767 +1 +0.2%
March 12, 2022 766 +422 +122.7%

Charts

Some Club Members

More Clubs