پناه بر شعر on Clubhouse

پناه بر شعر Clubhouse
3.4k Members
📚 Books 🌊 Art Topics
Updated: Sep 25, 2022

Description

شعر‌خوب بخونیم و ببینیم چی ازش می‌‌فهمیم. دوستان علاقه‌مندتون رو Nominate کنید.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 26, 2022 3,400 +100 +3.1%
March 11, 2022 3,300 +33 +1.1%
November 23, 2021 3,267 +10 +0.4%
November 18, 2021 3,257 +4 +0.2%
November 16, 2021 3,253 +8 +0.3%
November 14, 2021 3,245 +9 +0.3%
November 12, 2021 3,236 +9 +0.3%
November 09, 2021 3,227 +6 +0.2%
November 08, 2021 3,221 +2 +0.1%
November 07, 2021 3,219 -1 -0.1%
November 06, 2021 3,220 +5 +0.2%
November 05, 2021 3,215 +6 +0.2%
November 03, 2021 3,209 +3 +0.1%
November 02, 2021 3,206 +15 +0.5%
October 30, 2021 3,191 +9 +0.3%
October 29, 2021 3,182 +7 +0.3%
October 28, 2021 3,175 +2 +0.1%
October 27, 2021 3,173 +16 +0.6%
October 26, 2021 3,157 +326 +11.6%
August 27, 2021 2,831 +1 +0.1%
August 26, 2021 2,830 +4 +0.2%
August 25, 2021 2,826 +4 +0.2%
August 24, 2021 2,822 +7 +0.3%
August 22, 2021 2,815 +4 +0.2%
August 21, 2021 2,811 +4 +0.2%
August 19, 2021 2,807 +4 +0.2%
August 17, 2021 2,803 +23 +0.9%
July 09, 2021 2,780 +8 +0.3%
July 07, 2021 2,772 +7 +0.3%
July 06, 2021 2,765 +11 +0.4%

Charts

Some Club Members

More Clubs