جدال ، گفتگو درباره سیاست on Clubhouse

جدال ، گفتگو درباره سیاست Clubhouse
1.1k Members
Updated: Nov 1, 2023

Description

بحثهای مختلف مورد نقد حضار قرار میگیرد

🔆 این کلاب ها با کمک همکی پروموت میشود تا درس حفاظت از دمکراسی و همکاری را به شما بدهد. بت ها را بشکنید تا ازاد زندگی کنید و ازاده بمیرید. اری اری زندگی زیباست، زندگی اتشکه ایست دیرنده پا بر جاست، گ
قانون استاد: در اطاق های من تنها را بالا امدن (اشتراک )شییر(Share) کردن است. سئوال خود را از اطاق در شییر، راهرو مطرح کنید و اگر سئوال شما عمیق باشد از طریق نظر شما(insight) بالا میایید. سعی کنید مطیع استاد باشید
احترام به مودریتور واجب است. شما وقتی فحش بدی ، فهش میخوری: احترام به مودریتور واجب است. شما وقتی فحش بدی ، فهش میخوری و ریسک میکنید که ریمو و بلاک شوید. پس توجه کنید که اهانت به مودریتور عواقب بد برای شما خواهد داشت. پس قبل از فحش و شوخی فکر کنید
فحشهای کشدار و بی کش استفاده شود ، پس اگر طاقت ندارید وارد ن: فحشهای کشدار و بی کش استفاده شود ، پس اگر طاقت ندارید وارد نشوید. در ضمن استاد حمید اسکپتیک و مارموز با کوچکترین توهینی شما را بلاک میکنند و شما از لذت همصحبتی با استاد حمید بی بهره میمانید.

Some Club Members

More Clubs