꧁ஓധാരാവി ബ്രദേഴ്സ്ஓ on Clubhouse

꧁ஓധാരാവി ബ്രദേഴ്സ്ஓ Clubhouse
1.3k Members
Updated: May 21, 2022

Description

*ജ്വല᭄ക്കു൬ അഗ്ന᭄ക്കു൦ ഉള്ള᭄൭ല.... 🔥⚡.. ആണ്ടു ക᭄ടക്കു൬... ആയുധങ്ങൾക്കു പേꪆലു൦ ആയുസ്സ് അളക്കꪆ൯ കഴ᭄യꪆത്ത..... 🦁. ഒരു ദ᭄൨സ൦ ഒണ്ട്.. പകയ᭄ൽ ന᭄റു൬... കണക്കുകളു൭ട അന്ത്യ൦... അ൨സꪆന᭄ക്കു൬... ആ ദ᭄വസത്ത᭄ൽ ഞങ്ങൾ പുനർജന᭄ക്കു൦.........*

𓀎࿈ 𝐃𝐇𝐀𝐑𝐀𝐕𝐈 ☠︎ 𝐁𝐑𝐎𝐓𝐇𝐄𝐑𝐒 ༒︎

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 11, 2022 1,300 +189 +17.1%
November 24, 2021 1,111 +7 +0.7%
November 23, 2021 1,104 +13 +1.2%
November 22, 2021 1,091 +11 +1.1%
November 21, 2021 1,080 +30 +2.9%
November 19, 2021 1,050 +22 +2.2%
November 18, 2021 1,028 +9 +0.9%
November 17, 2021 1,019 +33 +3.4%
November 15, 2021 986 +31 +3.3%
November 10, 2021 955 +37 +4.1%
November 08, 2021 918 +58 +6.8%
November 07, 2021 860 +10 +1.2%
November 05, 2021 850 +5 +0.6%
November 04, 2021 845 +29 +3.6%
November 01, 2021 816 +6 +0.8%
October 31, 2021 810 +20 +2.6%
October 30, 2021 790 +18 +2.4%
October 29, 2021 772 +20 +2.7%
October 28, 2021 752 +565 +302.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs