خرد جمعی on Clubhouse

خرد جمعی Clubhouse
3.1k Members
Updated: Jan 27, 2023

Description

خرد جمعی بر آمد عقاید افراد است . براساس تجربیات در امور اجتماعی ، تصمیمات بر گرفته شده از خرد جمعی بهتر از تصمیمات عده ای خاص می‌باشد

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
January 19, 2023 3,100 +100 +3.4%
December 31, 2022 3,000 +100 +3.5%
December 23, 2022 2,900 +100 +3.6%
November 17, 2022 2,800 +100 +3.8%
October 22, 2022 2,700 +100 +3.9%
September 18, 2022 2,600 +100 +4.0%
August 26, 2022 2,500 +100 +4.2%
August 07, 2022 2,400 +100 +4.4%
July 12, 2022 2,300 +100 +4.6%
June 22, 2022 2,200 +100 +4.8%
May 27, 2022 2,100 +100 +5.0%
May 06, 2022 2,000 +100 +5.3%
April 30, 2022 1,900 +100 +5.6%
April 09, 2022 1,800 +100 +5.9%
April 02, 2022 1,700 +100 +6.3%
March 18, 2022 1,600 +100 +6.7%
March 10, 2022 1,500 +869 +137.8%
November 21, 2021 631 +49 +8.5%
November 15, 2021 582 +8 +1.4%
November 12, 2021 574 +4 +0.8%
November 10, 2021 570 +23 +4.3%
November 06, 2021 547 +18 +3.5%
November 03, 2021 529 +41 +8.5%
October 29, 2021 488 +10 +2.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs