Haughty Bůddïes on Clubhouse

Haughty Bůddïes Clubhouse
2.1k Members
Updated: Aug 8, 2022

Description

💦ᴡᴇʟᴄᴏᴍᴇ ᴛᴏ ᴛʜᴇ ᴄʟᴜʙ 💨
|•𝙃𝘼𝙐𝙂𝙃𝙏𝙔 𝘽Ů𝘿𝘿Ï𝙀𝙎•| 😈
ꜰᴏᴜɴᴅᴇʀ: Joy Bhatia🧛‍♂️

ᴀꜱ ᴀ ᴄʟᴜʙ, ᴡᴇ ᴀʀᴇ ɢʟᴀᴅ ᴛᴏ ʜᴀᴠᴇ ʏᴏᴜ ᴡɪᴛʜ ᴜꜱ. ᴡᴇ'ʀᴇ ᴀ ʙᴜɴᴄʜ ᴏꜰ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜᴀʟꜱ ᴡʜᴏ ʟɪᴋᴇ ᴛᴏ ꜱᴏᴄɪᴀʟɪᴢᴇ..!🙊
ᴡᴇʟʟ ᴀꜱ ᴏꜰ ɴᴏᴡ, ꜱᴏᴍᴇᴏɴᴇ ʏᴏᴜ ʜᴀᴠᴇɴ'ᴛ ᴍᴇᴛ ɪꜱ ᴏᴜᴛ ᴛʜᴇʀᴇ ᴡᴏɴᴅᴇʀɪɴɢ ᴡʜᴀᴛ ɪᴛ ᴡᴏᴜʟᴅ ʙᴇ ʟɪᴋᴇ ᴛᴏ ᴍᴇᴇᴛ ꜱᴏᴍᴇᴏɴᴇ ʟɪᴋᴇ ʏᴏᴜ..!😉

ℍ𝕠𝕥🥵 + 𝕟𝕒𝕦𝕘𝕙𝕥𝕪😈 = ℍ𝕒𝕦𝕘𝕙𝕥𝕪🤤

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
April 10, 2022 2,100 -100 -4.6%
March 12, 2022 2,200 -95 -4.2%
November 24, 2021 2,295 -5 -0.3%
November 23, 2021 2,300 -2 -0.1%
November 22, 2021 2,302 -6 -0.3%
November 19, 2021 2,308 -6 -0.3%
November 16, 2021 2,314 +1 +0.1%
November 15, 2021 2,313 -4 -0.2%
November 14, 2021 2,317 -2 -0.1%
November 13, 2021 2,319 -3 -0.2%
November 11, 2021 2,322 +2 +0.1%
November 10, 2021 2,320 -6 -0.3%
November 08, 2021 2,326 +8 +0.4%
November 06, 2021 2,318 -5 -0.3%
November 04, 2021 2,323 +2 +0.1%
November 03, 2021 2,321 -12 -0.6%
November 02, 2021 2,333 -1 -0.1%
November 01, 2021 2,334 -4 -0.2%
October 31, 2021 2,338 -5 -0.3%
October 29, 2021 2,343 -9 -0.4%

Charts

Some Club Members

More Clubs