ஒரு கதை-ஒரு குறள் on Clubhouse

ஒரு கதை-ஒரு குறள் Clubhouse
2k Members
Updated: Nov 9, 2023

Description

குறள்‌ சார்ந்த வாழ்வனுபவங்கள் & கதைகள்...

ரசித்த, பிடித்த குறள் பற்றிய உரையாடல்.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
November 09, 2023 2,018 +3 +0.2%
October 10, 2023 2,015 +2 +0.1%
September 10, 2023 2,013 +1 +0.1%
August 12, 2023 2,012 +3 +0.2%
July 11, 2023 2,009 +1 +0.1%
June 17, 2023 2,008 -10 -0.5%
March 17, 2023 2,018 +18 +0.9%
March 12, 2022 2,000 +36 +1.9%
November 15, 2021 1,964 +1 +0.1%
November 13, 2021 1,963 +1 +0.1%
November 12, 2021 1,962 +2 +0.2%
October 31, 2021 1,960 +2 +0.2%
October 29, 2021 1,958 -1 -0.1%
October 28, 2021 1,959 +184 +10.4%
August 26, 2021 1,775 +13 +0.8%
August 22, 2021 1,762 +10 +0.6%
August 19, 2021 1,752 +352 +25.2%
July 09, 2021 1,400 +13 +1.0%
July 07, 2021 1,387 +19 +1.4%
July 06, 2021 1,368 +30 +2.3%
July 05, 2021 1,338 +28 +2.2%
July 04, 2021 1,310 +35 +2.8%
July 02, 2021 1,275 +15 +1.2%
July 01, 2021 1,260 +37 +3.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs