พลเมืองตื่นรู้ - Active Citizens THA on Clubhouse

พลเมืองตื่นรู้ - Active Citizens THA Clubhouse
9.2k Members
Updated: May 15, 2022

Description

หลักการของ Active Citizens
•1. Active - พลเมืองตื่นรู้ คือการรวมตัวกันของผู้ที่มีความกระตือรือร้นที่จะรักษาสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองของตนเอง •2. Community - เราเชื่อในความสำคัญของการรวมกลุ่มเป็นชุมชนทางการเมือง เพื่อต่อต้านการใช้อำนาจรัฐและทุนที่ไม่เป็นธรรม •3. Transparency - เราเชื่อว่าความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ต้องมีอยู่ในทุกมิติของการบริหารจัดการประเทศ •4. Issue Ownership - เราเชื่อว่าพรรคการเมืองมีหน้าที่เสนอนโยบาย เพื่อตอบสนองต่อประเด็นปัญหาของพลเมือง •5. Voice - เราเชื่อว่าเสียงของพลเมืองที่ต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศและสังคมไปในทิศทางที่ดีขึ้น เป็นสิ่งที่ผู้ถือครองอำนาจรัฐต้องปฏิบัติตาม
•6. Equality - เราเชื่อว่าความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจและการเมือง คือมาตรวัดของสังคมการเมืองที่ดี • Active Citizens, Unite!

Rules

1. กรุณารอคิวตามลำดับ และพูดให้กระชับ

2. กรุณารับผิดชอบคำพูดของตนเอง

3. ไม่โจมตีตัวบุคคล แต่ให้คุยอย่างสุภาพ ด้วยเหตุผล

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
May 01, 2022 9,200 +100 +1.1%
April 10, 2022 9,100 +100 +1.2%
March 19, 2022 9,000 +100 +1.2%
March 12, 2022 8,900 +845 +10.5%
November 24, 2021 8,055 +32 +0.4%
November 23, 2021 8,023 +21 +0.3%
November 21, 2021 8,002 +14 +0.2%
November 20, 2021 7,988 +42 +0.6%
November 17, 2021 7,946 +14 +0.2%
November 16, 2021 7,932 +33 +0.5%
November 15, 2021 7,899 +6 +0.1%
November 14, 2021 7,893 +34 +0.5%
November 13, 2021 7,859 +20 +0.3%
November 11, 2021 7,839 +58 +0.8%
November 10, 2021 7,781 +37 +0.5%
November 09, 2021 7,744 +4 +0.1%
November 08, 2021 7,740 +34 +0.5%
November 07, 2021 7,706 +126 +1.7%
November 04, 2021 7,580 +13 +0.2%
November 03, 2021 7,567 +42 +0.6%
October 31, 2021 7,525 +27 +0.4%
October 30, 2021 7,498 +1,671 +28.7%
August 27, 2021 5,827 +1 +0.1%
August 26, 2021 5,826 +4 +0.1%
August 25, 2021 5,822 +18 +0.4%
August 23, 2021 5,804 +13 +0.3%
August 22, 2021 5,791 +6 +0.2%
August 21, 2021 5,785 -1 -0.1%
August 20, 2021 5,786 -3 -0.1%
August 19, 2021 5,789 -7 -0.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs