พลเมืองตื่นรู้ - Active Citizens THA on Clubhouse

พลเมืองตื่นรู้ - Active Citizens THA Clubhouse
10.1k Members
Updated: Sep 11, 2023

Description

หลักการของ Active Citizens
•1. Active - พลเมืองตื่นรู้ คือการรวมตัวกันของผู้ที่มีความกระตือรือร้นที่จะรักษาสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองของตนเอง

•2. Community - เราเชื่อในความสำคัญของการรวมกลุ่มเป็นชุมชนทางการเมือง เพื่อต่อต้านการใช้อำนาจรัฐและทุนที่ไม่เป็นธรรม

•3. Transparency - เราเชื่อว่าความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ต้องมีอยู่ในทุกมิติของการบริหารจัดการประเทศ

•4. Issue Ownership - เราเชื่อว่าพรรคการเมืองมีหน้าที่เสนอนโยบาย เพื่อตอบสนองต่อประเด็นปัญหาของพลเมือง

•5. Voice - เราเชื่อว่าเสียงของพลเมืองที่ต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศและสังคมไปในทิศทางที่ดีขึ้น เป็นสิ่งที่ผู้ถือครองอำนาจรัฐต้องปฏิบัติตาม

•6. Equality - เราเชื่อว่าความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจและการเมือง คือมาตรวัดของสังคมการเมืองที่ดี

• Active Citizens, Unite!
1. กรุณารอคิวตามลำดับ และพูดให้กระชับ:
2. กรุณารับผิดชอบคำพูดของตนเอง:
3. ไม่โจมตีตัวบุคคล แต่ให้คุยอย่างสุภาพ ด้วยเหตุผล:

Rules

1. กรุณารอคิวตามลำดับ และพูดให้กระชับ

2. กรุณารับผิดชอบคำพูดของตนเอง

3. ไม่โจมตีตัวบุคคล แต่ให้คุยอย่างสุภาพ ด้วยเหตุผล

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
September 11, 2023 10,125 +19 +0.2%
August 14, 2023 10,106 +249 +2.6%
July 12, 2023 9,857 +2 +0.1%
June 18, 2023 9,855 +37 +0.4%
March 18, 2023 9,818 0 0.0%
March 02, 2023 9,818 +18 +0.2%
December 28, 2022 9,800 +100 +1.1%
November 12, 2022 9,700 +100 +1.1%
September 30, 2022 9,600 +100 +1.1%
August 01, 2022 9,500 +100 +1.1%
June 23, 2022 9,400 +100 +1.1%
May 28, 2022 9,300 +100 +1.1%
May 01, 2022 9,200 +100 +1.1%
April 10, 2022 9,100 +100 +1.2%
March 19, 2022 9,000 +100 +1.2%
March 12, 2022 8,900 +845 +10.5%
November 24, 2021 8,055 +32 +0.4%
November 23, 2021 8,023 +21 +0.3%
November 21, 2021 8,002 +14 +0.2%
November 20, 2021 7,988 +42 +0.6%
November 17, 2021 7,946 +14 +0.2%
November 16, 2021 7,932 +33 +0.5%
November 15, 2021 7,899 +6 +0.1%
November 14, 2021 7,893 +34 +0.5%
November 13, 2021 7,859 +20 +0.3%
November 11, 2021 7,839 +58 +0.8%
November 10, 2021 7,781 +37 +0.5%
November 09, 2021 7,744 +4 +0.1%
November 08, 2021 7,740 +34 +0.5%
November 07, 2021 7,706 +126 +1.7%

Charts

Some Club Members

More Clubs