تاریخ تورک on Clubhouse

تاریخ تورک Clubhouse
1.1k Members
Updated: Mar 25, 2024

Description

گوک تورکها سلجوقیان غزنویان خوارزمشاهیان ایلخانان آق قویونلوها تیموریان قاراخانی قاراقویونلو گورکانیان زنگیان آورها افشاریه صفویه قاجاریه زندیه هون ها عثمانی و....‌ تاریخ ما است☪️☀️🦁
تاریخ تورک افتخار ملت تورک: اگر توهینی به تاریخ و ملت تورک شود برا همیشه از پیوستن شما به اتاق ها جلوگیری خواهد شد در این جا بحث و تبادل نظر انجام میشود

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 25, 2024 1,173 +12 +1.1%
February 03, 2024 1,161 +3 +0.3%
December 20, 2023 1,158 +2 +0.2%
November 09, 2023 1,156 +12 +1.1%
October 09, 2023 1,144 +12 +1.1%
September 10, 2023 1,132 0 0.0%
August 12, 2023 1,132 -1 -0.1%
July 10, 2023 1,133 +2 +0.2%
June 17, 2023 1,131 +4 +0.4%
March 17, 2023 1,127 +27 +2.5%
September 18, 2022 1,100 +100 +10.0%
June 03, 2022 1,000 +2 +0.3%
May 27, 2022 998 +8 +0.9%
May 21, 2022 990 +8 +0.9%
May 14, 2022 982 +8 +0.9%
May 07, 2022 974 +7 +0.8%
April 30, 2022 967 +18 +1.9%
April 23, 2022 949 +12 +1.3%
April 16, 2022 937 +11 +1.2%
April 10, 2022 926 +16 +1.8%
April 03, 2022 910 +11 +1.3%
March 27, 2022 899 +34 +4.0%
March 19, 2022 865 +25 +3.0%
March 11, 2022 840 +377 +81.5%
November 24, 2021 463 +8 +1.8%
November 18, 2021 455 +5 +1.2%
November 17, 2021 450 +7 +1.6%
November 16, 2021 443 +47 +11.9%
November 12, 2021 396 +5 +1.3%
November 08, 2021 391 +10 +2.7%

Charts

Some Club Members

More Clubs