مسیحیت چیست؟ on Clubhouse

مسیحیت چیست؟ Clubhouse
1.4k Members
Updated: Nov 8, 2023

Description

هدف ما بررسی تعالیم مسيحيت بر اساس کتاب مقدس می باشد که با توجه به موضوع هر اتاق و رعایت قوانین کلاب نظرات مخالف را خواهيم شنيد(در دو بخش سخنرانی آغازین در مورد موضوع و بعد مشارکت با مخاطبین عزیز در چهارچوب گفتمان، نه بحث و جدل).
به نوبت یکدیگر احترام بگذارید: عدم رعايت نوبت: بار اول تذكر، بار دوم به جمع شنوندگان خواهيد پيوست.
در سه دقيقه سوال يا موضوع مورد نظر خود را بيان كنيد.: قبل از طرح سوال يا گفتگو، موارد كليدى را يادداشت كنيد. از زمان خود به درستى استفاده بفرماييد.
هيچگونه فحاشى به ديگران و نزاع شخصى قابل قبول نيست. : محترمانه به بيرون روم مشايعت خواهيد شد.

Rules

به نوبت یکدیگر احترام بگذارید

عدم رعايت نوبت: بار اول تذكر، بار دوم به جمع شنوندگان خواهيد پيوست.

در سه دقيقه سوال يا موضوع مورد نظر خود را بيان كنيد.

قبل از طرح سوال يا گفتگو، موارد كليدى را يادداشت كنيد. از زمان خود به درستى استفاده بفرماييد.

هيچگونه فحاشى به ديگران و نزاع شخصى قابل قبول نيست.

محترمانه به بيرون روم مشايعت خواهيد شد.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
November 08, 2023 1,402 +8 +0.6%
October 08, 2023 1,394 +6 +0.5%
September 09, 2023 1,388 +3 +0.3%
August 11, 2023 1,385 0 0.0%
July 10, 2023 1,385 +20 +1.5%
June 17, 2023 1,365 +61 +4.7%
March 16, 2023 1,304 +4 +0.4%
November 18, 2022 1,300 +100 +8.4%
June 23, 2022 1,200 +100 +9.1%
March 11, 2022 1,100 +191 +21.1%
November 23, 2021 909 +25 +2.9%
November 15, 2021 884 +5 +0.6%
November 11, 2021 879 +6 +0.7%
November 10, 2021 873 +16 +1.9%
November 01, 2021 857 +11 +1.4%
October 30, 2021 846 +1 +0.2%
October 28, 2021 845 +163 +24.0%
August 25, 2021 682 +3 +0.5%
August 24, 2021 679 +7 +1.1%
August 20, 2021 672 +11 +1.7%
August 19, 2021 661 +19 +3.0%

Charts

Some Club Members

More Clubs