"กฏหมาย" on Clubhouse

1.2k Members
Updated: Oct 3, 2022

Description

ระดมสมองนักกฏหมายทุกระดับ แก้ปัญหาที่เผชิญ...? ทุกข์ของแผ่นดิน...? เพื่อความอยู่รอดในการใช้กฏหมายร่วมกันอย่างสันติในกฏหมายฉบับเดียวกันและมาตรฐานเดียวกัน ด้วยความเสมอภาคของแผ่นดินที่บรรพชนขนานนามว่า "ไทย" เพื่อให้ทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศที่พัฒนาแล้ว...!

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
June 02, 2022 1,200 +100 +9.1%
March 10, 2022 1,100 +193 +21.3%
November 20, 2021 907 +7 +0.8%
November 19, 2021 900 +4 +0.5%
November 15, 2021 896 +40 +4.7%
November 07, 2021 856 +31 +3.8%
November 03, 2021 825 +3 +0.4%
October 31, 2021 822 +6 +0.8%
October 27, 2021 816 +345 +73.3%
August 26, 2021 471 +4 +0.9%
August 25, 2021 467 +55 +13.4%
August 24, 2021 412 +3 +0.8%
August 23, 2021 409 +12 +3.1%
August 22, 2021 397 +11 +2.9%
August 21, 2021 386 +60 +18.5%
August 20, 2021 326 +36 +12.5%
August 19, 2021 290 +4 +1.4%
August 17, 2021 286 -25 -8.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs