‎زاهية محمد حسن on Clubhouse

‎زاهية محمد حسن Clubhouse
1.5k Followers
554 Following
@zattuu Username

Bio

Always be around those who love Allah and remind you of Allah ❤️

So remember Me; I will remember you. And be grateful to Me and do not deny Me.” Surah Baqarah Verse 152 ❤️

Never stop believing in Allah, miracles happen everyday ❤️✨

Never Think you can make better choices for yourself than Allah can, It is He who created you it is He who knows what is best for you❤️

Allah puts people in your life for a reason and removes them from your life for a better reason.❤️


Prayer is an amazing exchange you hand over your worries to Allah and Allah hands over his blessing to you.❤️

My Life may not be going the way i Planned it, But it is going exactly the way Allah planned it…..❤️🌹❤️މައިމީހާގެ ރަޙިމުގައި އިންސާނާ އޮންނަ ދުވަސްވަރު އޭނާ ކައިބޮއި ހަދަނީ ފޫޅުދަނޑިންނެވެ. ނަމަވެސް ،އިންސާނާ ދުނިޔެއަށް އައުމާއިއެކު ފޫޅުދަނޑި ބުރިކޮށްލައި މައިމީހާއާއި ކުއްޖާއާއި ވަކިކޮށްލެވި ކުއްޖާ އަމިއްލއަށް ކައިބޮއި ހެދުމަށް ދަސްކޮށްދިނުމަށް ފުރަތަމަ ފިލާވަޅު އުނގަންނައި ދެވެއެވެ. އެއީ ތަޙްނީކު ކުރުމެވެ. ނުވަތަ ކަދުރުކޮޅެއްގެ ރަހަ ކުއްޖާގެ ދުލުގައި ޖައްސާލުމެވެ. އެއީ ގާތުން ކިރުބޯން ދަސްކޮށްދިނުމަށް ތައްޔާރީ އެވެ.
އެއަށްފަހު މަންމަގެ ގާތުން ކުއްޖާއަށް ކިރުދޭން ފަށައެވެ.
މަންމަ ތިބާއަށްޓަކައި އެ ވަމުންދާ ޤުރުބާނީގެ އަގު ތިބާއަށް ދުވަހަކު ވެސް އަދާ ނުކުރެވޭނެ އެވެ.
ތިބާއަށް އޮތީ މަންމަގެ މައްޗަށް ހެޔޮ ދުޢާ ކުރުމާއި ކިޔަމަންތެރި ވުމެވެ.
ހައްދަވައި ބޮޑު ކުރެއްވި ކުޅަދުންވަންތަ ރަސްކަލާކޮ! އަޅަމެންގެ މައިން ބަފައިންގެ ފާފަ ފުއްސަވައި އެ މައިންބަފައިންނަށްޓަކައި ސުވަރުގޭގައި ގަނޑުވަރެއް ބިނާކުރައްވާނދޭވެ. އަދި މަންމައާއި ބައްޕަ އަށް ދުނިޔޭގެ ދިރިއުޅުން ފަސޭހަ ކުރައްވައި ރިޒުޤު ތަނަވަސް ކުރައްވައި ދެ ދުނިޔޭގެ ބާއްޖަވެރިކަން މިންވަރު ކުރައްވާނދޭވެ.

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
October 17, 2022 1,500 +100 +7.2%
September 25, 2022 1,400 +100 +7.7%
September 07, 2022 1,300 +100 +8.4%
August 12, 2022 1,200 +282 +30.8%
July 06, 2022 918 +142 +18.3%
May 30, 2022 776 +10 +1.4%
April 22, 2022 766 +20 +2.7%
March 15, 2022 746 +100 +15.5%
January 16, 2022 646 +83 +14.8%
December 10, 2021 563 +84 +17.6%

Charts

More Clubhouse users