யாரையும் நம்பாதே on Clubhouse

Updated: Jul 3, 2023
யாரையும் நம்பாதே Clubhouse
124 Followers
51 Following
Jul 13, 2021 Registered
@tamilboystech Username

Bio

யாரையும் நம்பாதே
ஏமாற்றமே மிஞ்சும்
என்று கூறியவனும்
இன்று ஏமாற்றிவிட்டான்
இனி யாரை நம்புவது?

Invited by: ARAVIND LARA

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
July 03, 2023 124 +5 +4.3%
October 10, 2022 119 +6 +5.4%
August 16, 2022 113 -1 -0.9%
July 10, 2022 114 +3 +2.8%
April 26, 2022 111 -2 -1.8%
March 18, 2022 113 -4 -3.5%
January 20, 2022 117 +3 +2.7%
December 13, 2021 114 +7 +6.6%

Charts

Member of

More Clubhouse users