Raamu Yousuf on Clubhouse

Updated: Nov 18, 2023
Raamu Yousuf Clubhouse
1.9k Followers
1.7k Following
@swanbeautiful Username

Bio

╭──────༺♡༻──────╮
༆✪ ❣︎༅༅🆂︎w̶a̶n̶ 🅱︎e̶a̶u̶t̶i̶f̶u̶l̶༅༅❣︎ ✪༆
╰──────༺♡༻──────╯

╭──────༺♡༻──────╮
༆✪ ❣︎༅༅🅒︎a̶t̶u̶u̶t̶i̶ 🅳︎h̶a̶l̶a̶d̶ ༅༅❣︎ ✪༆
╰──────༺♡༻──────╯

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
November 07, 2023 1,935 +1 +0.1%
October 29, 2023 1,934 +3 +0.2%
October 20, 2023 1,931 +5 +0.3%
October 12, 2023 1,926 +1 +0.1%
October 03, 2023 1,925 +2 +0.2%
September 26, 2023 1,923 +1,753 +1,031.2%

Charts

Member of

More Clubhouse users