Shiyas Shajahan on Clubhouse

Updated: Oct 30, 2022
Shiyas Shajahan Clubhouse
1000 Followers
872 Following
May 31, 2021 Registered
@shiyasshajaha Username

Bio

H U M A N B E I N G 💫

[I̶G̶N̶O̶R̶E̶ ̶ ̶N̶E̶G̶A̶T̶I̶V̶I̶T̶Y̶]

Invited by: Ashiq kn

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
September 28, 2022 1,000 -100 -9.1%
May 12, 2022 1,100 +139 +14.5%
April 04, 2022 961 +48 +5.3%
February 05, 2022 913 +127 +16.2%
December 29, 2021 786 +179 +29.5%
November 21, 2021 607 +73 +13.7%
October 13, 2021 534 +208 +63.9%
September 06, 2021 326 +287 +735.9%

Charts

More Clubhouse users