Shany ޝަނީ on Clubhouse

Updated: Oct 30, 2022
Shany ޝަނީ Clubhouse
3.1k Followers
4k Following
@shany-za Username

Bio

ފޮނިކަމާ ކިބުރުވެރިކަން އިންތިހާ އަށް ހިނގައްޖެނަމަ ގާތްކަމާ ތިމާގެކަންވެސް ގެއްލި ގޮސް އެކަނިވެރިވެ، ތިމާ އެކަނިވެރި ވެދާނެއެވެ.

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
October 15, 2022 3,100 +100 +3.4%
September 08, 2022 3,000 +100 +3.5%
July 19, 2022 2,900 +100 +3.6%
June 15, 2022 2,800 +100 +3.8%
May 02, 2022 2,700 +100 +3.9%
April 04, 2022 2,600 +100 +4.0%
March 16, 2022 2,500 +100 +4.2%
March 08, 2022 2,400 +100 +4.4%
February 20, 2022 2,300 +100 +4.6%
January 14, 2022 2,200 +100 +4.8%

Charts

Member of

More Clubhouse users