دکترمحمدحسین on Clubhouse

Updated: May 19, 2024
دکترمحمدحسین Clubhouse
4.5k Followers
5k Following
@shahedirani1402 Username

Bio

بخاطر علاقه به ادیان ابراهیمی واسلام بیش از ۳۰سال مطالعات دین و تاریخ اسلام0


همه چیز عالم عجیب است خصوصا خودم!!
روزها فکر من اینست،همه شب ها سخنم
که چرا غافل از احوال دل خویشتنم

از کجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود
به کجا می روم آخر ننمایی وطنم

مانده ام سخت عجب، کز چه سبب ساخت مرا
یا چه بوده ست مراد وی زین ساختنم

جان که از عالم علوی ست، یقین می دانم 
رخت خود باز برآنم که همانجا فکنم

مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک
دو سه روزی قفسی ساخته اند از بدنم

مرغ باغ ملکوتم ، نیم از عالم خاک
چند روزی قفسی ساخته اند بهر سجود

ای خوش آنروز که پرواز کنم تا بر دوست
به هوای سر کویش، پر و بالی بزنم

ای خوش آنروز کزین منزل ویران بروم
رخت برگیرم و تا ملک سلیمان بروم

کیست در گوش که او می شنود آوازم
کیست در دیده که از دیده برون می نگرد
یا کدامست سخن می نهد اندر دهنم
یا چه جان است، نگویی، که منش پیرهنم
می وصلم بچشان، تا در زندان ابد
از سرعربده مستانه به هم در شکنم        

یک دم آرام نگیرم، نفسی دم نزنم
تا به تحقیق مرا منزل و ره ننمایی

من به خود نامدم اینجا، که به خود باز روم
آنکه آورد مرا، باز برد در وطنم

تو مپندار که من شعر به خود می گویم
تا که هشیارم و بیدار، یکی دم نزنم              

شمس تبریز، اگر روی به من بنمایی
وا… این قالب مردار، به هم در شکنم

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
May 19, 2024 4,510 +269 +6.4%
April 16, 2024 4,241 +302 +7.7%
March 12, 2024 3,939 +187 +5.0%
February 19, 2024 3,752 +183 +5.2%
February 01, 2024 3,569 +240 +7.3%
January 15, 2024 3,329 +534 +19.2%

Charts

More Clubhouse users