سامین A on Clubhouse

Updated: Feb 23, 2024
سامین A Clubhouse
4.2k Followers
5k Following
@saminarastoo Username

Bio

❤LOS ANGELS MAFIA❤ تیر۴
lپرسپولیس

🎧━━━━━━●─────── ⇆ㅤ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤ↻️ 🤍🎵 سامین 🎧━━━━━✊️وای اگر مَرد گدا ، یک شبه سلطان بشود
مثل این‌است که گرگی سگ چوپان بشود
❤❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

🌹🌹عشق را دفتری نیست🌹🌹

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️


ای دوست

در روضهٴ قلب جز گل عشق مکار و از ذیل بلبل حبّ و شوق دست مدار مصاحبت ابرار را غنیمت دان و از مرافقت اشرار دست و دل هر دو بردار


‏‮


  fcpersepolis


♥♥♥🌟♥♥♥
   CHAMPION
.

تیامی 💕کاساکام 💕


وای اگر مَرد گدا ، یک شبه سلطان بشود
مثل این‌است که گرگی سگ چوپان بشود

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
February 23, 2024 4,202 +66 +1.6%
February 06, 2024 4,136 +24 +0.6%
January 20, 2024 4,112 +45 +1.2%
January 03, 2024 4,067 +24 +0.6%
December 19, 2023 4,043 +37 +1.0%
December 03, 2023 4,006 +906 +29.3%
January 31, 2023 3,100 +100 +3.4%
January 05, 2023 3,000 +200 +7.2%
September 29, 2022 2,800 +100 +3.8%
August 27, 2022 2,700 +100 +3.9%

Charts

More Clubhouse users