صدرالدین حجازی. on Clubhouse

Updated: Feb 12, 2024
صدرالدین حجازی. Clubhouse
1.7k Followers
47 Following
@sadra1327 Username

Bio

صدرالدین.. حجازی ............. سال. ۱۴۰۰ هستش بدلیل تجدید روحیه خودم به استقبال .سفیدی وروشنایی عکس پروفایلمو تغییر دادم ومعتقدم وقتی به استقبال روشنایی بروی چراغ هایی در مسیرت روشن خواهد شد ...........نویسنده و کارگردان
بازیگر تئاتر و سینما و تلوزیون
مدرس بازیگری.....حضور بنده درهمه اطاق ها دلیل جهت گیری و مناسبات و تفکرات یا خط و خطوط حزبی مدیران و اعضای
اطاق ها نمی باشد و بدلیل دغدغه های شخصی خود برای پایندگی .پویایی فرهنگ وهنر این جامعه از نگاه خودم میباشد.چون اعتقادم دارم تازمانیکه ما تحمل شنیدن و درک دیالوگ بین همدیگررا پیدا نکنیم به شناخت ورسیدن به یک فضای سالم نخواهیم رسید.شاید .بل یقین که این درطول تاریخ به اثبات رسیده که همیشه با مذاکره و تجزیه تحلیل به اشراف هر موضوعی خواهیم رسید .بدون جهت گیری خودخواهانه دور از تفاخر و درعین تواضع و خویشتن داری وسعه صدر.مهمترین رسالتی که به ان قائلم وبیشترین ساعات زندگیم به ان فکر میکنم انتقال اندوخته تکنیکی وتجربه ام درطول این نیم قرن در زمینه هنر...نمایش به نسل جوان وتازه وارد به عرصات هنر های نمایش .تئاتر ..سینما ..تلویزون
Sadraldinhejazi2. اینستاگرام

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
February 12, 2024 1,761 -3 -0.2%
January 26, 2024 1,764 +2 +0.2%
December 24, 2023 1,762 -1 -0.1%
December 09, 2023 1,763 +1 +0.1%

Member of

More Clubhouse users