Rewat Wisutwet on Clubhouse

Updated: Feb 1, 2023
Rewat Wisutwet Clubhouse
11.2k Followers
588 Following
Feb 19, 2021 Registered
@rewat.wisutwet Username

Bio

สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร
รองหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย
รองประธานกรรมาธิการองค์กรศาล องค์กรอิสสระ องค์กรอัยการ องค์กรมหาชน รัฐวิสาหกิจ
อดีตอธิบดีกรมการแพทย์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
คณะกรรมการคดีพิเศษ ปี 2554-2555
อดีตที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน
รองประธานอนุกรรมาธิการงบประมาณ ครุภัณฑ์ ict

Last 30 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
May 25, 2022 11,200 -100 -0.9%
April 08, 2022 11,300 +100 +0.9%
March 28, 2022 11,200 -100 -0.9%
March 26, 2022 11,300 +100 +0.9%
January 08, 2022 11,200 +100 +1.0%
November 10, 2021 11,100 +100 +1.0%
November 06, 2021 11,000 +300 +2.9%
October 29, 2021 10,700 +100 +1.0%
October 18, 2021 10,600 +100 +1.0%
October 04, 2021 10,500 +100 +1.0%
September 23, 2021 10,400 +292 +2.9%
August 25, 2021 10,108 +3,748 +59.0%
June 26, 2021 6,360 +320 +5.3%
June 19, 2021 6,040 +355 +6.3%
June 11, 2021 5,685 +226 +4.2%
June 05, 2021 5,459 +493 +10.0%
May 30, 2021 4,966 +781 +18.7%
May 21, 2021 4,185 +306 +7.9%
May 13, 2021 3,879 +199 +5.5%
May 03, 2021 3,680 +193 +5.6%
April 28, 2021 3,487 +67 +2.0%

Charts

Member of

More Clubhouse users