RaMs on Clubhouse

Updated: Feb 1, 2023
RaMs Clubhouse
1.1k Followers
599 Following
@ramsai_netha Username

Bio

🔥...... MIRZAPUR ......🔥


MANCHERIAL📍

LiFè...íS à.....BíTcH,:⁠-⁠)GeT...uSe...To heR...oR....ElsE...she...wiLl...MàKê...Ü...pÂy....FóR...hÀvīnG...HèR ..😌🙋


IAM
A NICE
JUST DO NØT PUSH
The Bitch
BUTTON
🤡No....ReLaTíonShïP...īẞ...péRmÄñEñT...EvèN ...sØüL...hÀß...Tô....SePeRàTè.....FrØm....ThÈ....bOdY....oNê....DâY....❤️....✌️😌

🔥..DØNT WASTE UR TIME..🔥


^⁠_⁠^(⁠^⁠^(⁠*⁠_⁠*⁠)(⁠+⁠_⁠+⁠)*⁠\⁠0⁠/⁠*(⁠*⁠_⁠*⁠):⁠-⁠O(⁠*⁠_⁠*⁠):⁠-⁠(

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
January 11, 2023 1,100 +100 +10.0%
October 28, 2022 1,000 +153 +18.1%
August 24, 2022 847 +73 +9.5%
July 18, 2022 774 +96 +14.2%
June 11, 2022 678 +64 +10.5%
May 05, 2022 614 +29 +5.0%
March 27, 2022 585 +78 +15.4%
January 29, 2022 507 +77 +18.0%
December 22, 2021 430 +24 +6.0%

Charts

More Clubhouse users