H⃗A⃗N⃗A⃗D⃗ CANADIAN on Clubhouse

Updated: May 19, 2024
H⃗A⃗N⃗A⃗D⃗ CANADIAN Clubhouse
2.3k Followers
1.9k Following
@power2233 Username

Bio

🛅🥷🏾𝘞𝘪𝘪𝘭 𝘒𝘪𝘣𝘳𝘢𝘢𝘯𝘪 🆎🦍🥷🏾🚩 🛅🥷🏾 11/19/2022🥹💔🩸🅿️BLACK DAY NOVMBR 11/26/2022🥷🩸🅿️

⚠️HARTI 🆎CABDALE CAROONE CALI 🥷
Boqoradey iLa dhaltey sagal🫶🫅💕

🆎🩸🇨🇦🇨🇦🎤 Meg the saddest year😔

⚽️HaLa madrid🏆

w̶a̶x̶a̶ j̶i̶r̶a̶ d̶a̶d̶ b̶a̶n̶ o̶o̶ k̶a̶ q̶o̶s̶l̶i̶n̶ k̶a̶r̶a̶ l̶k̶n̶ q̶o̶f̶ k̶a̶s̶t̶a̶ k̶a̶m̶a̶ f̶a̶r̶x̶i̶n̶ k̶a̶r̶o̶🙂

w͜͡a͜͡d͜͡a͜͡n͜͡a͜͡h͜͡a͜͡ b͜͡a͜͡r͜͡k͜͡i͜͡s͜͡a͜͡ i͜͡y͜͡o͜͡ w͜͡a͜͡x͜͡a͜͡ t͜͡h͜͡y͜͡ b͜͡a͜͡r͜͡k͜͡e͜͡y͜͡
🅷︎🅾︎🅾︎🆈︎🅾︎ 🅼︎🅲︎🅽︎❤️

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
May 19, 2024 2,384 +123 +5.5%
April 16, 2024 2,261 +201 +9.8%
March 12, 2024 2,060 +92 +4.7%
February 19, 2024 1,968 +73 +3.9%
February 01, 2024 1,895 +6 +0.4%

Charts

Member of

More Clubhouse users