நிவி on Clubhouse

Updated: Mar 22, 2024
நிவி Clubhouse
4.4k Followers
1.8k Following
@pheonixgrl Username

Bio

🫰தேடியும் கிடைக்காத போது இருப்பதும் கிடைப்பதும் சுகமே -- அன்பே ஆறுதல் 🫶

𝙋𝙖𝙩𝙞𝙚𝙣𝙘𝙚 🧘‍♀️

𝙋𝙚𝙖𝙘𝙚 ✌

𝙋𝙤𝙨𝙞𝙩𝙞𝙫𝙞𝙩𝙮 ✨


𝙄𝙛 𝙩𝙝𝙚𝙧𝙚 𝙞𝙨 𝙣𝙤 𝙥𝙚𝙖𝙘𝙚 𝙞𝙣 𝙩𝙝𝙖𝙩 𝙧𝙚𝙡𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣𝙨𝙝𝙞𝙥 𝙏𝙝𝙚𝙣 𝙣𝙤 𝙣𝙚𝙚𝙙 𝙩𝙤 𝙨𝙩𝙖𝙮 𝙞𝙣 𝙩𝙝𝙖𝙩 𝙧𝙚𝙡𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣𝙨𝙝𝙞𝙥
𝙀𝙉𝘿 𝙊𝙁 𝙏𝙃𝙀 𝘿𝘼𝙔 𝙔𝙊𝙐 𝘼𝙍𝙀 𝘼𝙇𝙊𝙉𝙀
𝘽𝙀 𝙋𝙍𝙀𝙋𝘼𝙍𝙀𝘿 ✨

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
March 22, 2024 4,420 +131 +3.1%
March 05, 2024 4,289 +104 +2.5%
February 12, 2024 4,185 +91 +2.3%
January 25, 2024 4,094 +77 +2.0%
January 09, 2024 4,017 +65 +1.7%
December 24, 2023 3,952 +55 +1.5%
December 08, 2023 3,897 +1,797 +85.6%
January 06, 2022 2,100 +100 +5.0%
December 30, 2021 2,000 +200 +11.2%
December 23, 2021 1,800 +1,012 +128.5%

Charts

Member of

More Clubhouse users