✤⃝Ɲͥisͣuͫ 𝄞⃟jᎥᏁᏁ:➛ on Clubhouse

Updated: Oct 5, 2022
✤⃝Ɲͥisͣuͫ 𝄞⃟jᎥᏁᏁ:➛ Clubhouse
1.9k Followers
876 Following
@nisukl10 Username

Bio

♡ ㅤ    ❍ㅤ     ⎙ㅤ     ⌲
ˡᶦᵏᵉ ᶜᵒᵐᵐᵉⁿᵗ ˢᵃᵛᵉ ˢʰᵃʳᵉ

»»——⍟——««ᴷᴸ 10»»——⍟——««


❀𝕮𝖍𝖔𝖔𝖘𝖊 𝖆 𝖌𝖔𝖔𝖉 𝖍𝖊𝖆𝖗𝖙 ❀
❀𝖓𝖔𝖙 𝖆 𝖌𝖔𝖔𝖉 𝖋𝖆𝖈𝖊 ❀
🄸🄼 🄽🄾🅃 🄱🄰🄳 🄱🄾🅈
🄸🄼 🄽🄾🅃 🄶🄾🄾🄳 🄱🄾🅈
01:30━━●──༆ɳเรµ ʝเɳɳ✤───4:20
⇆ ◁ ❚❚ ▷ ↻

╔════☆✼★━━━☆★━════╗
╚»ֆɨռɢʟɛ«╝ ╚════☆✼★━━━☆★━════╝

⚚.. നമ്മളേꪆട് സംസꪆര᭄ൿꪆ൲ തꪆല്പര്യം ഇല്ലꪆത്ത൨൭ര ചെറു പുഞ്ച᭄ര᭄ കെꪆണ്ട് പേꪆലും ബുദ്ധ᭄മുട്ട᭄ൿരുത്...😊
⚚..പ്രണയം അത്രമേൽ മധുരം 💖വിരഹം അത്രമേൽ വേദനാ ജനകം 😢

⚚M҈a҈ H҈a҈p҈p҈i҈n҈e҈s҈s҈ ⚚ 。
╔════☆✼★━━━☆★━═════╗
♻️ψ͎⊕͎u͎ α͎r͎ε͎ m͎ψ͎ h͎α͎p͎p͎ï͎η͎ε͎š͎š͎ 😊
m͎ψ͎ レ͎⊕͎∀͎ε͎😍α͎η͎d͎ ß͎ε͎š͎†͎ ƒ͎r͎ï͎ε͎η͎d͎ 🥰
ψ͎⊕͎u͎ α͎r͎ε͎ †͎h͎ε͎ß͎ε͎†͎ g͎ï͎ƒ͎†͎ ï͎η͎ m͎ψ͎ レ͎ï͎ƒ͎ε͎❣️

╚════☆✼★━━━☆★━═════╝

☆ ☆✼★♡♡♡ ♡ ♡ ♡ ☆
☆ ♡എന്റെ ♡പ്രണയം♡ ☆
☆ ⚚✾ 𝕗𝕣𝕟𝕕𝕤 😘
☆ ⚚✫𝕗𝕠𝕠𝕥𝕓𝕒𝕝𝕝 ⚽️
☆ ⚚✾ ℙ𝕦𝕓𝕘 🤺
☆ ⚚✫𝕥𝕣𝕒𝕧𝕖𝕝𝕚𝕟𝕘 🌍
☆ ⚚✾ 𝕞𝕦𝕤𝕚𝕔 🎧
☆ ⚚✫𝕔𝕝𝕦𝕓 𝕙𝕠𝕦𝕤𝕖🏠
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
𓄂𝔫𝔦𝔰𝔲☛𝔏𝔬𝔶𝔞𝔩 𝔴𝔦𝔱𝔥。♡𝕵𝖎𝖓𝖓»» ៚
𓃬.................៚

꧁🅼🅰🅰..🅻🅾🆈🅰🅻꧂
ബുഹഹഹ..... 😆
♡♡♡♡♡♡♡♡♡

ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓ᏁᎥsu🐓

ᴵᴺรᵀᴬ.........😉.......................... 🤸

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
September 15, 2022 1,900 +100 +5.6%
July 31, 2022 1,800 +100 +5.9%
June 26, 2022 1,700 +100 +6.3%
June 25, 2022 1,600 -100 -5.9%
June 23, 2022 1,700 +100 +6.3%
May 29, 2022 1,600 -100 -5.9%
May 24, 2022 1,700 +100 +6.3%
April 27, 2022 1,600 +100 +6.7%
April 06, 2022 1,500 +100 +7.2%
March 21, 2022 1,400 +100 +7.7%

Charts

More Clubhouse users