﮼نیما ﮼جعفری on Clubhouse

Updated: Mar 1, 2024
﮼نیما ﮼جعفری Clubhouse
3k Followers
3.1k Following
@nima610 Username

Bio

﮼بچه‌با‌ادب‌کلاب‌😁
ؒ﷽‌ؒؒؒ
﮼دفترداره حاج‌میلاد📿♥️

﮼بعد‌ماهرکه‌وفا‌دید‌زما‌یاد‌کند‌…

﮼همیشه‌قصه‌شب
﮼درهمین‌خلاصه‌شده
﮼تو‌غرق‌خوابی‌و….
﮼من‌غرق‌آرزوی‌تو…

„مثه‌گرگ‌باش‌هروقت‌دلش‌میگیره
﮼فریاد‌میکشه‌ولی‌منت‌نمیکشه🌵🌿☄
﮼‌{•------»‌رفاقت‌کارهر‌خارکوسه‌ای‌نیست‌‌«------•}I|
﮼Instagram<~~>‌nima_jafari09
﮼نان‌باشد‌مهمان‌چیست🤝‌
﮼ایمان‌باشد‌مرگ‌چیست‌😉
Iran🇮🇷
Iran is my country
📍tehran

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
March 01, 2024 3,011 +15 +0.6%
February 08, 2024 2,996 +41 +1.4%
January 22, 2024 2,955 +108 +3.8%
January 05, 2024 2,847 +115 +4.3%
December 21, 2023 2,732 +105 +4.0%

Charts

More Clubhouse users