Nehemiah Raju on Clubhouse

Updated: Aug 18, 2022
Nehemiah  Raju Clubhouse
1.3k Followers
3.2k Following
Jun 28, 2021 Registered
@nehemia123 Username

Bio

Nehemiah Raju (Professional Psychologist )
My Passion - Politician
ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸ.
ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ,ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಸಮಾನತೆ ,ಗೌರವ ನೀಡುವ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ & ಪಾಲಿಸುವ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯ .
ನಾನು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳ ,ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿ ಪಂಗಡಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸೋಣ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳಿಂದ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು.
ಅದಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ನಾವು "ನಾವೆಲ್ಲಾ ಒಂದೇ" ಯಾಗಿ
ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯೋಣ.
ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಗೌರವಿಸೋಣ.
State secretory
KPCC Social Media.
https://youtube.com/channel/UC9SVVjF3qbPjI_esWZC-mIA

Pls Share and Subscribe ☝💐

Invited by: ಶತಾವಧಾನಿ shalivahana

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
July 18, 2022 1,300 +100 +8.4%
June 30, 2022 1,200 +100 +9.1%
June 28, 2022 1,100 -100 -8.4%
June 27, 2022 1,200 +100 +9.1%
May 28, 2022 1,100 +113 +11.5%
April 20, 2022 987 +59 +6.4%
March 12, 2022 928 +81 +9.6%
January 14, 2022 847 +52 +6.6%
December 07, 2021 795 +81 +11.4%
October 30, 2021 714 +190 +36.3%

Charts

More Clubhouse users