സൗമ്യൻ A. V on Clubhouse

Updated: Sep 29, 2022
സൗമ്യൻ A. V Clubhouse
1.5k Followers
1.4k Following
@neethusoumy Username

Bio

മനുഷ്യൻ ആകു. ഭക്ഷണം കഴിക്കു, വിശക്കുന്നവർക്കും വിളമ്പു
ഉള്ളത് കൊണ്ടു സന്തോഷമായി ജീവിക്കുവാൻ ശ്രമികുക, സ്നേഹങ്ങൾ വാരി വിതറുക ❤
നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ചെറുതായി കാണരുത് ആരെങ്കിലും നമ്മളെ പോലെ ആകുവാൻ സ്വപ്നം കാണുന്നുടെങ്കിലോ ആർക്കറിയാം ❤LIFE IS VERY SHORT. SO ENJOY THE MOMENTS.

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
May 28, 2022 1,500 -100 -6.3%
January 28, 2022 1,600 +100 +6.7%
January 06, 2022 1,500 +100 +7.2%
December 01, 2021 1,400 +100 +7.7%
November 12, 2021 1,300 +100 +8.4%

Charts

More Clubhouse users