✟شاهزاده✟ ✟ on Clubhouse

Updated: May 8, 2024
✟شاهزاده✟ ✟ Clubhouse
1.1k Followers
197 Following
@mrarshia.monagh Username

Bio

همسرم حاج خانوم منا📿
Z҉E҉N҉D҉G҉I҉M҉ ҉M҉R҉ ҉MONA❤💍

تک دخترم دریسا❣️

@mrarshia.monagh 😍
🇾🇪 حی الاحواز العربیه
منادوستت دارم😍
چون تنها ستاره ي زندگيمي😍
دوستت دارم چون زيباترين لحظات زندگي مني😘
دوستت دارم چون زيباترين روياي خواب مني❤
دوستت دارم تا آخرين لحظه ي بودنم💖

حسونو کوکام❣️ محسن کوکام❣️آریامهر ❣️آزاد ❣️موری ❣️سالارابراهیمی❣️
سامان داداش❣️ حمید شدو داداش❣️
دانیال لوصیفر❤️مهیار ام پی❣️اشکان پور ❣️میلاد ❣️
𝕯𝖔𝖘𝖙 𝕯𝖆𝖘𝖍𝖙𝖆𝖓 𝕿𝖔 𝕲𝖍𝖆𝖘𝖍𝖆𝖓𝖌𝖙𝖆𝖗𝖎𝖓 𝕯𝖆𝖑𝖎𝖑𝖊 𝖅𝖊𝖓𝖉𝖌𝖎𝖒𝖊🧿❤️

ıllıllı زـבے ضربتی،ضربتے نوش کن ıllıllı

🔱⚔️اتک باے اـ؋ بے ای هڪٰران
سـايـبـرے⚔️}🔱✔️

🚔👿👹.ҳ‌Ҳ‌Ҳ‌ҳ.. تحت نظارت اـ؋ بے آے ..ҳ‌Ҳ‌Ҳ‌ҳ.👹👿🚔

🖤‌
✞︎واے از اون روز کـــہ ســگــ اخـــ؏ـلاق
شـمــ۸ــ‌‌メــ۸ــ≈✞︎

ببین پلشت دوزاری کسی بد رفیقام داداشیامو زندگیمو بخواد ما ناموصشو میخوایم🤙😂

‌🖤‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
May 08, 2024 1,179 -3 -0.3%
March 23, 2024 1,182 -1 -0.1%
March 06, 2024 1,183 -1 -0.1%
February 13, 2024 1,184 -1 -0.1%
January 26, 2024 1,185 +2 +0.2%

Charts

Member of

More Clubhouse users