vamshi ❥......𝄞 on Clubhouse

Updated: Mar 27, 2024
vamshi ❥......𝄞 Clubhouse
7.7k Followers
1.7k Following
@mr.brok3n Username

Bio

🫅✩░▒▓▆▅▃▂▁𝐓𝐇𝐄 𝐄𝐌𝐏𝐄𝐑𝐎𝐑▁▂▃▅▆▓▒░✩🫅
█▓𝐒𝐎𝐅𝐓𝐖𝐀𝐑𝐄 𝐃𝐄𝐕𝐄𝐋𝐎𝐏𝐄𝐑 𝐀𝐍𝐃 𝐖𝐄𝐁 𝐃𝐄𝐒𝐈𝐆𝐍𝐄𝐑▓█𝐂𝐀𝐍𝐀𝐃𝐀🇨🇦💱 𝐈𝐍𝐃𝐈𝐀🇮🇳𝗘𝗫𝗣𝗟𝗢𝗩𝗘𝗥𝗧🫴♥️♥️⭕✨𝗗𝗛𝗢𝗗𝗠𝗔𝗡𝗘 𝗠𝗘𝗘𝗡𝗨𝗚𝗔✨⭕♥️𝐂𝐑𝐀𝐙𝐘 𝐈𝐍 𝐑𝐎𝐌𝐀𝐍𝐂𝐄 ❤️‍🔥💋𝗘𝗫-𝟭𝟴+ 𝗛𝗢𝗦𝗧𝗘𝗥 👅👄💋💦𝗜 𝗪𝗔𝗦 𝗢𝗡 𝗦𝗢𝗠𝗘 𝗞𝗜𝗡𝗗 𝗢𝗙 𝗗𝗥𝗨𝗚 💉🩸
𝗨 𝗠𝗨𝗦𝗧 𝗗𝗜𝗘 𝗙𝗢𝗥 𝗠𝗘 💊𝟔𝟓𝙆 𝙄𝘿 𝙎𝙐𝙎𝙋𝙀𝙉𝘿𝙀𝘿 (𝐌𝐀𝐒𝐓𝐄𝐑 𝐌𝐈𝐍𝐃)🤗🍁𝑼𝑹 𝑴𝒀 𝑯𝑬𝑨𝑹𝑻 ❤️, 𝑴𝒀 𝑳𝑰𝑭𝑬 💟 𝑴𝒀 𝑶𝑵𝑬 𝑨𝑵𝑫 𝑶𝑵𝑳𝒀 𝑻𝑯𝑶𝑼𝑮𝑯𝑻 💖🤔:- @2k_royal_kid_24 ✨❤️🫰
𝑫𝑶𝑵'𝑻 𝑻𝑯𝑰𝑵𝑲 𝑨𝑵𝒀𝑻𝑯𝑰𝑵𝑮 𝑾𝑹𝑶𝑵𝑮 😜 𝑺𝑯𝑬 𝑰𝑺 𝑴𝒀 𝑩𝑬𝑺𝑻 𝑳𝑶𝑽𝑬𝑹 𝑨𝑵𝑫 𝑩𝑬𝑺𝑻𝑭𝑹𝑰𝑬𝑵𝑫 😍❤️உலகின் அனைத்து மகிழ்ச்சியும் உங்களுக்கு இருக்கட்டும்
எனக்கு நூறு கசப்பு இருக்கட்டும் :- @cfc_pugal ✨❣️💯🫰


𝐌𝐘 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 𝐖𝐈𝐅𝐄 :- @djvappati 😍✨❤️🤞
𝗨 𝗥 𝗧𝗛𝗘 𝗪𝗢𝗠𝗔𝗡 𝗪𝗛𝗢 𝗧𝗥𝗔𝗡𝗦𝗙𝗢𝗥𝗠𝗘𝗗 𝗠𝗬 𝗜𝗠𝗣𝗘𝗥𝗙𝗘𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡𝗦 𝗜𝗡𝗧𝗢 𝗣𝗘𝗥𝗙𝗘𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡𝗦 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗕𝗬 𝗧𝗛𝗘 𝗧𝗢𝗨𝗖𝗛 𝗢𝗙 𝗨𝗥 𝗟𝗢𝗩𝗘 😘✨♥️🤞:- @angel080𝗧𝗛𝗘 𝗕𝗘𝗦𝗧 𝗠𝗨𝗟𝗧𝗜 𝗟𝗔𝗡𝗚𝗨𝗔𝗚𝗘 𝗠𝗨𝗦𝗜𝗖 𝗣𝗟𝗔𝗬𝗘𝗥 @dj-pugal ✨🎶
ಹೇ ಹುಡುಗಿ 😝ನಿನ್ನ ಹುಡುಗನ ಮೊದಲಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀಯ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರು🤔 ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು ಚಿನ್ನ ❤️

ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾವಣನ ಸಂಹಾರ🫡❣️🫰
ಯುದ್ಧದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯ ಸ್ವಯಂವರ 😘❤️🫰


𝗜 𝘄𝗶𝗹𝗹 𝗺𝗮𝗸𝗲 𝘆𝗼𝘂𝗿 𝗵𝗲𝗮𝗿𝘁 𝗺𝗲𝗹𝘁 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗺𝘆 𝗺𝘂𝘀𝗶𝗰 🎵🫴🏻❤️✨
𝗛𝗘𝗬 𝗕𝗜𝗧𝗖𝗛, 𝗜𝗙 𝗨 𝗪𝗔𝗡𝗡𝗔 𝗨𝗡𝗙𝗢𝗟𝗟𝗢𝗪 𝗠𝗘 ?😆 𝗢𝗞 𝗨 𝗖𝗔𝗡 𝗔𝗡𝗗 𝗥𝗘𝗠𝗢𝗩𝗘 𝗠𝗘 𝗙𝗥𝗢𝗠 𝗨𝗥 𝗙𝗢𝗟𝗟𝗢𝗪𝗘𝗥𝗦 𝗟𝗜𝗦𝗧 𝗔𝗟𝗦𝗢😅 𝗕𝗘𝗖𝗔𝗨𝗦𝗘 𝗜'𝗠 𝗡𝗢𝗧 𝗨𝗥 𝗙𝗔𝗡 𝗧𝗢 𝗙𝗢𝗟𝗟𝗢𝗪 𝗨😂𝙄 𝘿𝙊𝙉'𝙏 𝙒𝘼𝙉𝙏 𝙏𝙊 𝘽𝙀 𝘼 𝙎𝙀𝘾𝙊𝙉𝘿 𝙊𝙋𝙏𝙄𝙊𝙉 𝙁𝙊𝙍 𝘼𝙉𝙔𝙊𝙉𝙀 😉& 𝘼𝙉𝙔𝙏𝙃𝙄𝙉𝙂😄𝘼𝙇𝙒𝘼𝙔𝙎 𝘼𝙏𝙏𝙄𝙏𝙐𝘿𝙀 𝙈𝘼𝙏𝙏𝙀𝙍𝙎😎🤏𝙀𝙓𝙋𝙀𝘾𝙏 𝙏𝙃𝙀 𝙐𝙉𝙀𝙓𝙋𝙀𝘾𝙏𝙀𝘿 😈🫰ԼƠƔЄ ƠƑ ƦƛƊӇƛƘƦƖƧӇƝƛ 😘❤️‍🩹


ƘƝƠƜԼЄƊƓЄ ƠƑ ƦƛƔƛƝƛƧƲƦƛ😈🫵


" ಮಾತಿನ ಮಂತ್ರವಾದಿ (మాటల మాంత్రికుడు) ❤️‍🔥 "


" ƦЄƇƠƦƊƧ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಇರೋದು ಅಲ್ಲಾ 👿

ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ƦЄƇƠƦƊƧ ಇರುತ್ತೆ 💥 😈 "


ƛƤƝЄ ԼƖƳЄ ԼƛƊЄ ƬӇƠ ӇƲM ƁƲƦЄ ӇƠƓЄ🤠🙌𝐀𝐥𝐰𝐚𝐲𝐬 𝐁𝐞 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐲 𝐓𝐨 𝐒𝐮𝐫𝐯𝐢𝐯𝐞 𝐀𝐥𝐨𝐧𝐞 🫠 𝐒𝐨𝐦𝐞 𝐏𝐞𝐨𝐩𝐥𝐞 𝐒𝐮𝐝𝐝𝐞𝐧𝐥𝐲 𝐂𝐡𝐚𝐧𝐠𝐞 ☺️, 𝐓𝐨𝐝𝐚𝐲 𝐘𝐨𝐮'𝐫𝐞 𝐈𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐓𝐨 𝐓𝐡𝐞𝐦 😌 𝐁𝐮𝐭 , 𝐎𝐧𝐞 𝐅𝐢𝐧𝐞 𝐃𝐚𝐲 𝐲𝐨𝐮'𝐫𝐞 𝐍𝐨𝐭𝐡𝐢𝐧𝐠 𝐓𝐨 𝐓𝐡𝐞𝐦 🥲💔 𝐀𝐧𝐝 𝐓𝐡𝐚𝐭'𝐬 𝐑𝐞𝐚𝐥 𝐋𝐢𝐟𝐞 🧬🥺🫰

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
March 27, 2024 7,700 +47 +0.7%
March 10, 2024 7,653 +56 +0.8%
February 17, 2024 7,597 +8 +0.2%
January 30, 2024 7,589 +29 +0.4%
January 13, 2024 7,560 +29 +0.4%
December 28, 2023 7,531 +105 +1.5%
December 12, 2023 7,426 +72 +1.0%
November 28, 2023 7,354 +18 +0.3%
November 14, 2023 7,336 +5 +0.1%
November 04, 2023 7,331 -5 -0.1%

Charts

Member of

More Clubhouse users