mahmir مهمیر Mirzaie on Clubhouse

Updated: Jun 27, 2022
mahmir مهمیر Mirzaie Clubhouse
3.5k Followers
5k Following
@mahmirzaii Username

Bio

مبارزه برای رهایی از چمبره ی سرکوبگر و زورمدار، برای آزادی و بهروزی و فررهی توده های همه ی سرزمین های همبسته در پهنای جغرافیایی و سیاسی ایران، برای داد و دادگری و دانایی، برابری همه گونه برای همگان، با کاربُرد ابزارها و روش های گوناگون همچون؛ روشنگری، آگاهی پراکنی، راستی و آشتی جویی، و با بهره گیری از آزموده ها، دانش و هنرهای گوناگون.
مهمیر

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
June 15, 2022 3,500 +100 +3.0%
June 06, 2022 3,400 +100 +3.1%
May 18, 2022 3,300 +100 +3.2%
May 09, 2022 3,200 +100 +3.3%
April 25, 2022 3,100 +100 +3.4%
April 17, 2022 3,000 +100 +3.5%
April 11, 2022 2,900 +100 +3.6%
April 04, 2022 2,800 +100 +3.8%
March 27, 2022 2,700 +100 +3.9%
March 18, 2022 2,600 +100 +4.0%

Charts

More Clubhouse users